Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају

Усаглашавање са утврђеним стандардима и праксом Међународне организације цивилног ваздухопловства и са тековинама ЕУ има за поседицу измене и допуне важећег закона које су се показале нужним.
Предлог садржи бројне новине, од усклаћивања са дефиницијама Међународне организације цивилног ваздухопловства, па се тако рецимо, мења појам ваздухоплова, који сада обухвата и безпилотне ваздухоплове; до регулисања плана лета ваздухоплова које користи Министарство унутрашњих послова, што је до сада било нерегулисано; чини се разликовање комерцијалних од некомерцијалних летења, првенствено са аспекта тежине услова; укида се поступак хитности увида у документацију коју достављају авиопревозници у случају давања у закуп ваздухоплова са посадом; олакшава се страним авиопревозницима обављање међународног јавног авио – превоза са нашом земљом, итд.
То су само неке од измена важећег Закона о ваздушном саобраћају.
Тиме што се овим предлогом врши даља хармонизација националног законодавства са прописима ЕУ у материји ваздушног саобрађаја Демохришћанска странка Србије ће овај предлог подржати с напоменом да се увек ниво развоја неког друштва мери степеном развоја саобраћаја, у овом случају, ваздушног.

Информативна служба ДХСС


Медија центар Категорије Вести Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297