Састанак GOPAC Србија и GRECO у Народној скупштини

Чланови националног огранка GOPAC-a  састали су се са делегацијом Групе земаља против корупције (GRECO), у оквиру Четврте евалуационе рунде посвећене превенцији корупције у односу на чланове парламента, судије и тужиоце.
GRECO евалуациони тим чинили су Жан-Кристоф ГЕЈСЕР (Jean-Cristophe Geiser), научни саветник, Јединица за пројекте и законодавни поступак, Савезни завод за правосуђе (Швајцарска), Диана КУРПНИСЕ (Diana Kurpniece), шеф Одсека за превенцију корупције, Дирекција за превенцију и сузбијање корупције (Летонија), Жозе Мануел Игреја МАРТИНС МАТОС (Hose Manuel Igreja Martins Matos), судија Апелационог суда, потпредседник Међународног удружења судија и Иберо-америчке групе Међународног удружења судија, судија за кривична и грађанска питања, као и област рада (Португалија) и Елнур МУСАЈЕВ (Elnur Musayev), виши тужилац, Одељење за борбу противе корупције, Главно тужилаштво (Азербејџан). GRECO евалуациони тим је подржао и Мајкл Јансен (Michael Jansen) из Секретаријата GRECO.
Национални огранак GOPAC-a представљали су народни посланици Олгица Батић, председник Извршног одбора, и чланови Дубравка Филиповски, Марија Обрадовић, Стефана Миладиновић, Владимир Павићевић, Елвира Ковач и Јанко Веселиновић.
GRECO евалуациони тим упознао је чланове националног огранка GOPAC-a да је циљ овог састанка, као и посете евалуационог тима у оквиру Четврте евалуационе рунде у целини, да се процени ефикасност мера које су српске власти усвојиле ради спречавања корупције од односу на чланове парламента и јачања свеукупног интегритета. Као резултат ове посете биће поднет извештај који ће садржати критичку анализу ситуације у Србији, напоре заинтересованих актера и постигнуте резултате, идентификацију могућих недостатака и давање препорука за даље унапређење. У складу са праксом GRECO, препоруке ће бити упућене надлежним органима у Србији, који би требало да утврде релевантне институције, односно тела одговорне за предузимање неопходних мера. У року од 18 месеци након усвајања овог извештаја, Србија ће поднети извештај о акцијама предузетим као одговор на препоруке садржане у извештају.
Имајући у виду наведени циљ посете, учесници састанка су разговарали о законодавном поступку као могућем извору корупције, односу извршне према законодавној власти, о спорним приватизацијама, о положају и карактеру Агенције за борбу против корупције, о улози Агенције у упознавању народних посланика са обавезама које имају према закону којим се уређују принципи и правила понашања, сукоб интереса, забране или ограничења одређених активности, о томе да ли постоји потреба да се образују и друга антикорупцијска тела у Народној скупштини, као и о етичком кодексу народних посланика, који је у припреми, и евентуалном ризику да принципи и правила који се предлажу не постану инструмент политичке воље.
Састанак посебно са народним посланицима члановима GOPAC-a организован је на захтев делегације GRECO. Овај састанак је био један у низу састанака који је GRECO евалуациони тим одржао са народним посланицима у Народној скупштини.
Очекује се да извештај о Четвртој евалуационој рунди буде усвојен на пленарном састанку GRECO, у Стразбуру, јуна 2015. године.(