Учешће Националног огранка GOPAC у радионици Јачање транспарентности

Учешће Националног огранка GOPAC у радионици Јачање транспарентности, одговорности и интегритета у сектору одбране и безбедности - промовисање позитивних пракси
Представнице Националног огранка GOPAC у Србији учествовале су у радионици „Јачање транспарентности, одговорности и интегритета у сектору одбране и безбедности - промовисање позитивних пракси", организованој у Међународној антикорупцијској

академији у Лаксенбургу, Аустрија, од 7. до 9. новембра 2014. године.
Национални огранак GOPAC-а је на радионици за чланове парламента свих земаља које су се одазвале позиву, дао свој допринос, првенствено схватајући важност BI Програма (Building Integrity) који је успостављен 2007. године, а који првенствено има за циљ да помогне државама по питању јачања интегритета, транспарентности и одговорности, као и да смање ризике од корупције у сектору безбедности и одбране. BI програм доприноси повећању свести о постојању корупције и њеним импликацијама на стабилност и мир. Практична искуства BI програма су развијена и имплементирана у сарадњи са читавим низом актера, укључујући међународне организације, цивилно друштво и чланове парламента. Они обухватају и упитник о самопроцени стручне оцене (детаљан преглед, активности, образовања и обуке, публикације и стручњаке за одређене области).
Ова радионица је пружила могућност да се размотре досадашња искуства и механизми за сарадњу и да се истражи како они могу бити унапређени на један систематичнији начин који ће допринети побољшању улоге парламента у оквиру НАТО BI Програма.
Домаћин радионице коју је организовао НАТО у сарадњи са Парламентарном скупштином НАТО и GOPAC-ом, била је и Влада Аустрије, као и Међународна Антикорупцијска академија. Овом радионицом допринело се развоју блиског односа са Канцеларијом УН за дрогу и криминал (UNODC).
Испред Националног огранка GOPAC-а у Србији, у једној од две организоване подрадионице, дискутант је била Олгица Батић, председница Националног огранка GOPAC-а у Србији. Поред ње, радионици су присуствовале и Стефана Миладиновић, секретарка Националног огранка GOPAC-а и Марија Обрадовић, чланица Националног огранка GOPAC.
Олгица Батић је, поред преостала два дискутанта, Roy Culler (Канада) i Eva Shinagel (САД), указала на значај и циљеве GOPAC, али и указала на рад и циљеве огранка у Србији, потенцијалним механизмима борбе против корупције али и водећој улози парламентараца, у борби против исте, која се мора унапређивати и о којој се свест мора ширити, као носилаца како законодавне тако и контролне функције, што их ставља у ред првопозваних да се тој највећој пошасти савременог доба супротставе.
Овој радионици су поред Србије, Канаде и САД, присуствовали и парламентарци из Јерменије, Норвешке, БиХ, Авганистана, Летоније, Немачке, Црне Горе, Холандије, Аустралије, Грчке, Мађарске, Украјине.
Чланице GOPAC биле су у прилици да о раду GOPAC-а у Србији упознају и Akassah Maharaja, извршног директора GOPAC секретаријата, од ког су добиле подршку за даљи рад и снажење идеја које GOPAC промовише.