Поново ћу тражити увођење кастрације за силоватеље!

ОЛГИЦА БАТИЋ: Поново ћу тражити увођење кастрације за силоватеље!
Тражићемо да се за најтеже облике кривичних дела против полне слободе који за последицу имају смрт у закону децидирано наведе казна од 30 до 40 година затвора. Ова одредба се не би односила само на случајеве када су жртве малолетници већ и на пунолетне особе, каже народна посланица Олгица Батић
Поново ћу затражити увођење кастрације и пооштравање казнене политике према силоватељима - најавила је посланица Олгица Батић.
Она сматра да је наша казнена политика више него блага и да ће идуће недеље предложити Скупштини измену и допуну Кривичног законика.
- Тражићемо да се за најтеже облике кривичних дела против полне слободе који за последицу имају смрт у закону децидирано наведе казна од 30 до 40 година затвора. Ова одредба се не би односила само на случајеве када су жртве малолетници већ и на пунолетне особе. Предложићу увођење обавезне кастрације за повратнике.
Законодавства неких земаља већ примењују таква решења. Узор може да нам буде Чешка, у којој су до 2012. извршене 24 кастрације - наводи Батић.