Олгица Батић у студијској посети парламенту Словеније

Олгица Батић, председница Демохришћанске странке Србије и народна посланица, учествовала је у студијској посети парламенту Словеније, са делегацијом Народне скупштине у периоду од 11. до 14. новембра 2013. године.

Студијска посета представља једну од активности предвиђених пројектом Јачање наџорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, који се спроводи у сарадњи са Програмом уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (СДЦ).
Током посете чланови делегације састали су се са председником и члановима Одбора за наџор буџета Републике Словеније, председником и члановима Одбора за финансије и монетарну политику, председником Комисије за спречавање корупције Републике Словеније, интерним ревизором парламента Словеније, запосленима у Канцеларији за рачуноводство парламента Словеније, као и експертима из области финансија.
Члановима делегације представљено је функционисање словеначког портала за наџор над јавним финансијама и користи које народни посланици и грађани од њега имају. Такође, у разговорима су размењена међусобна искуства у вези са планирањем, израдом и контролом трошења републичког и парламентарног буџета, радом интерне ревизије и Државне ревизорске институције.
На крају посете чланови делегације закључили су да ће увођење портала за наџор над трошењем јавних финансија Републике Србије бити од изузетног значаја за јачање контролне функције Народне скупштине. Закључено је и да ће искуства из рада других институција Републике Словеније, у чијем делокругу рада су питања из области финансија, као и радних тела и интерног ревизора словеначког парламента бити од користи у даљем раду Народне скупштине.
Трошкове студијске посете сносио је Програм Уједињених нација за развој (УНДП).