ПЕДОФИЛИМА ДА НА ЛИЧНОЈ КАРТИ БУДЕ УПИСАНА ЗАБРАНА ПРИЛАСКА МАЛОЛЕТНИЦИМА!

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

            Демохришћанска странка Србије обавештава јавност да ће подржати усвајање ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ВРШЕЊА КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА ( ТЗВ. „МАРИЈИН ЗАКОН“), и подсећа јавност да се Демохришћанска странка Србије од свог оснивања снажно залагала за доношење оваквог законског текста будући да је право на слободу у љубави и полну слободу основна хришћанска врлина и основна традиција српског и сваког цивилизованог друштва па свако кршење те слободе треба  драконски кажњавати а према учиниоцима предузимати све мере како злочин не би поновили, тим пре ако је злочин извршем према малолетним лицима.

            ДХСС ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА ЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ЦИЉА ПРЕДЛОЖЕНОГ ЗАКОНА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ПОДНЕЛА АМАНДМАН ДА СЕ СЕКСУАЛНИМ ЗЛОЧИНЦИМА НАД МАЛОЛЕТНИЦИМА – У ЛИЧНУ КАРТУ УПИШЕ МЕРА ЗАБРАНЕ ПОСЕЋИВАЊА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ОКУПЉАЈУ МАЛОЛЕТНА ЛИЦА – БУДУЋИ ДА СЕ ТА МЕРА КОЈА СЕ ЗАКОНОМ ПРЕДЛАЖЕ –МОЖЕ ОСТВАРИТИ ЈЕДИНО АКО ОНА БУДЕ УПИСАНА У ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ УЧИНИОЦА – ЈЕР ГРАЂАНИ ЈЕДИНО ТАКО МОГУ ЗНАТИ ДА СЕ РАДИ О ОСОБИ КОЈА ЈЕ ОПАСНА ЗА ДЕЦУ И МАЛОЛЕТНИКЕ УОПШТЕ.

            Истовремено таква мера би произвела обавештеност јавности да се ради о друштвено опасној особи. ПРАКСА ПО КОЈОЈ РОДИТЕЉИ ЖРТАВА ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА ТЕК НАКОН ЗЛОЧИНА САЗНАЈУ ДА ЈЕ ЗЛОЧИНАЦ ВЕЋ РАНИЈЕ ОСУЂИВАН – ЈЕ ЈАЛОВА И НЕПРИХВАТЉИВА.

            Демохришћанска странка Србије ПОЗИВА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНОСТ да изрази подршку оваквом предлогу како би исти био и изгласан у Народној скупштини, јер ЈАВНОСТ ИМА ПРАВО ДА ЗНА ко су злочинци над малолетницима како би своју децу заштитила, а између заштите малолетника и заштите педофила – свако треба да изабере заштиту деце.

 

У Београду                                                      ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

Дана 26.3.2013.г.                             ДЕМОХРИШЋАНСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ