Олгица Батић ДХСС - СПО

25.07.2014.
Шесто ванредно заседање (2014), Заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2014)
Поштовани председавајући, уважени министре, колеге и колегинице, коначно данас расправљамо и изменама и допунама Закона о раду и дуго очекиваној полемици уопште радног законодавства и његовог усклађивања са тековинама ЕУ. Јавности ради, ово није нов Закон

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

29.06.2014.
Четврто ванредно заседање (2014), Начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији (2014)
Овај амандман који сам на члан 2. поднела јесте управо у циљу прецизирања и мислим да ово када се у образложењу којим се одбија овај амандман каже – представљао би непотребну интервенцију у тексту, мислим, да је ту Влада мислила на интервенцију у свом

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

27.06.2014.
Четврто ванредно заседање (2014), Начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији (2014)
Уважени председавајући, поштовани министре, представниче испред БИА, даме и господо колеге и колегинице, данас пред собом имамо

Опширније...

Олгица Батић ДХСС- СПО

18.06.2014.
Треће ванредно заседање (2014), Заједнички јединствени претрес о актима из тачака 4. и 5. дневног реда (2014)
Уважени представници Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, даме и господо народни посланици, мени је штета што на неки начин ометамо ову занимљиву расправу како реплика, тако и повреде Пословника, али мислим да ћу се бавити оним што је

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

20.11.2014

Осма седница Другог редовног заседања (2014), Закон о заштити узбуњивача (претрес у појединостима) (2014)

Хвала уважени председавајући.

Заправо сам овим амандманом на члан 2. Предлога закона тражила да се у члану 2. и његовој тачки 1. иза речи: „информације о“,

Опширније...

Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297