Олгица Батић ДХСС - СПО

15.01.2015.
Прво ванредно заседање (2015), Заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1. до 3. дневног реда Првог ванредног заседања (2015)

Хвала пуно, поштована председнице, уважени министре Антићу, колеге и колегинице. На првом месту ћу се, будући да сам временски лимитирана временом, бавити изменама и допунама Закона о привредним друштвима, будући да их у овој

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

04.12.2014.
Девета седница Другог редовног заседања (2014), Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (претрес у начелу) (2014)

Хвала пуно, поштовани председавајући.
Уважена министарка, представници министарства, колеге и колегинице, наиме, приликом спроведене анализе ефеката овог

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

18.11.2014
Осма седница Дугог редовног заседања (2014), Заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1.;2.;3.;4.;5. и 6 дневног реда (2014)
Хвала, поштовани председавајући.
Уважени министре, представници Министарства правде, представници Високог савета судства и Државног већа тужилаца, пред нама је данас дуго очекиван Закон о заштити узбуњивача.

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

29.10.2014.
Шеста седница Другог редовног заседања (2014), Закон о измени Закона о јавном тужилаштву (претрес у појединостима) (2014)
Хвала, поштована председнице.
Колеге и колегинице, пре свега ћу се трудити да се држим суштине овог амандмана, који, руку на срце, не допушта места никаквим политичким расправама, већ искључиво може да се води једна стручна расправа.

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

27.10.2014.
Шеста седница Другог редовног заседања (2014), Заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1; 2. и 3. дневног реда (2014)
Хвала уважене председнице, поштоване колеге и колегинице, данас пред собом имамо, ја ћу се ограничити само на Предлог закона о измени Закона о судијама, као и на Предлог закона о изменама Закона о јавном тужилаштву, дакле још једне измене закона које се односе на правосудни систем наше земље, суштински једну измену Закона о судијама и суштински две измене Закона о јавном тужилаштву.

Опширније...

Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297