Олгица Батић ДХСС - СПО

12.02.2015.
Шесто ванредно заседање (2015), Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (претрес у појединостима) (2015)
Уважена министарка, ја бих волела да ми ви или председник Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације дају нека појашњења у вези са одбијањем овог амандмана.
Наиме, прихваћен је амандман на члан 90. моје уважене колегинице Катарине Ракић. У образложењу зашто се мој амандман одбија наводите да се амандман не прихвата из разлога што је већ прихваћен амандман на члан 90. Предлога закона који на сличан начин уређује предметну материју.
Не уређује на сличан начин. Амандмани су у свом тексту истоветни. Не знам да ли се овде уводи нека пракса, али када више посланика поднесе амандмане у истоветном тексту, или се прихватају сви амандмани посланика из ма које посланичке групе долазили или се они не прихватају. То је до сада била пракса парламента и тако је и у будуће.
Постоји исто решење и када је у питању Предлог закона о поморској пловидби. Тако сте исте амандмане, истоветне у тексту одбијали. Волела бих да ми објасните који је разлог, јер смо до сада у истоветном тексту увек усвајали, или се сви усвајају, ма од којих посланика долазили или се сви одбијају. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297