Олгица Батић ДХСС - СПО

28.01.2015.
Четврто ванредно заседање (2015), Закон о изменама и допунама Закона о војсци Србије (претрес у појединостима) (2015)
Што се тиче овог наведеног амандмана, ја ћу првенствено да останем доследна ставу који сам износила у начелној расправи. Драго ми је што сам на неки начин као први овлашћени по пријави за реч и наметнула тему о целисходности овог члана 14а, бар у овом облику у којем се предлаже изменама и допуна Предлога закона о Војсци.
Наиме, када су у питању измене и допуне Закона о Војсци, донете 2009. године, тада је управо највише примедаба изазвала полемика око увођења још увек важећег, наравно, у овом моменту члана 14а, а којим је једном императивном одредбом у потпуности била предвиђена забрана припадника војске у организације грађанског друштва, а које се непосредно или посредно баве питањима одбране и безбедности. У том моменту, говорим о 2009. години, у још увек важећој законској одредби, када томе додате и страна удружења која се исто баве таквим питањима, која пак нису оспорена, те је удруживање у тако нешто могуће, што само указује на противправност, противуставност такве једне одредбе закона, која је егзистирала. Надам се да у будуће неће. Била сам става, и у начелној расправи то сам врло јасно и изнела, да је потребно брисање таквог једног члана 14а.
Наравно, овако предложеним изменама и допунама није дошло до потпуног брисања члана 14а, већ је предвиђено да се професионалном припаднику Војске Србије може, уз претходну сагласност министра одбране, одобрити учешће у активностима.
Наиме, када год постоји некаква одредба којом се дају дискрециона овлашћења која се налазе у рукама само једног лица, мислим да се тиме повећавају могућности злоупотреба и никада онај елемент селективности не можете да искључито.
Прихватамо оно што је министар Гашић у расправи у начелу, а поводом члана 14а рекао, да ће се такво једно питање уредити поџаконским актима. Сматрам да је то исправно решење, али мислим онда да у том смислу такав један поџаконски акт треба да буде и наведен у самој овој одредби, па у смислу да члан 14а буде потпунији и прецизнији, те каже да он гласи да се професионалном припаднику Војске може, уз претходну сагласност министра одбране, одобрити, па онда све ово шта је наведено, па онда уместо тачке да буде зарез, а све на основу поџаконских аката у којима ће се прецизирати и таксативно навести у којима то професионални припадник војске може да буде, односно у којим удружењима може да припада, а у којима не. Мислим да све супротно. Наравно, када је овако нешто у питању, може се оспорити.
Противник сам уопште опстанка и егзистирања и даље овако постојећег члана који је, наравно, бољи од оног претходног важећег. Једноставно, када се год раније доводила, у истој реченици сте имали реч „војска“ и реч „удружење грађана“, знате, то је било прилично ретроградно, па је асоцирало на оне несрећне деведесете, где се априори сматрало да ако сте припадник неког удружења грађана, ви сте заправо државни непријатељ.
Кажем, овим чланом 14а, чини се један помак, али уместо тачке требало је довршити реченицу до краја, па рећи оно што је и сам господин Гашић рекао – а у складу са поџаконским актима, и онда лепо да се таксативно наведу која то удружења и где је то припадност могућа, а где није могућа, управо из разлога да би овакав један члан закона био прецизнији, био потпунији и на крају крајева, да би дао потпуни смисао оно што циљ предлагача јесте, а ја тај смисао никада нисам довела у питање, нити спорим. Хвала.

28.01.2015.
Четврто ванредно заседање (2015), Закон о изменама и допунама Закона о војсци Србије (претрес у појединостима) (2015)

По амандману, други пут.
Мислим да је овде дошло до једне класичне замене теза. Моја намера није ни када сам у расправи у начелу, нити данас у појединостима рекла, мислим да то није намера предлагача, односно подносиоца амандмана, да се спори било каква улога војске или, не дај Боже, припадност војске у невладиним организацијама, у удружењима грађана, како је то некад било, већ напротив.
Пазите ситуацију, тражила сам да се у потпуности избрише члан 14а, а не да се некоме нешто, као што је раније било, 2009. године, забрањује професионалним припадницима војске или сада да им се ограничава, односно да им се изузетно дозвољава, али само по дискреционој оцени министра.
У потпуности подржавам Војску и мој став је више него широкогруд. За укидање сам свих забрана, за једну апсолутно учешће припадника Војске у оним организацијама и оним удружењима грађана за које они налазе да је сходно и примерено, а наравно, тако нешто у оним забрањеним, имамо и такве ситуације, наравно, постоје и неки други механизми, где се припаднику војске који постане члан, рецимо, таквог неког удружења, може се покренути дисциплински поступак.
Моја намера није ни мало лоша, чак напротив, ја нисам ни за овакво ограничавање, већ за давање апсолутно свих права представницима војске у апсолутно невладином сектору. Хвала.

28.01.2015.
Четврто ванредно заседање (2015), Закон о изменама и допунама Закона о војсци Србије (претрес у појединостима) (2015)
Хвала поштована председавајућа, наравно лично ћу говорити у своје име и у дану за гласање подржати овај амандман који је на члан 44. поднео уважени колега Арсеновић, а од кога смо много тога могли да чујемо управо по овој ни мало лепој теми, а која наравно није регулисана на начин који је то већ требало да буде регулисана.
Немам нешто посебно да додам, будући да је подносилац амандмана, господин Арсеновић, све лепо објаснио, не само сада у свом излагању, него првенствено у расправи у начелу.
Сем тога, заступник сам става да у недостатку неког решења, некада је боље немати решење, па донети како оно треба да буде у неком каснијем периоду, него се сада привремено једноставно обазирати и пажњу посвећивати неким половичним решењима, а половична решења, привремена решења или како год да их овом моменту назовемо, ништа добро у пракси не може произвести, тако да сам у потпуности сагласна са оним што је уважени колега Арсеновић рекао. На крају крајева, он ту тему много боље покрива за разлику од нас који не припадамо, односно морамо да укажемо на чињеницу да, ако ништа друго, све то је већ лепо објашњено у расправи у начелу, а сем тога и овај сам амандман, амандман је поднет од стране пензионисаног, професионалног припадника Војске Републике Србије који засигурно тој војсци и свим њеним припадницима, па и пензионисаним жели апсолутно све најбоље. Хвала.