Олгица Батић ДХСС - СПО

23.10.2014.
Четврта седница Другог редовног заседања (2014), Тражење обавештења или објашњења у складу са Пословником (23.10.2014.)
Поштовани председавајући, поштовани посланици, имам неколико врло конкретних питања, упућено је на више адреса ресорних министарстава и надам се да ћу добити одговоре исте такве, конкретне.
Моје прво питање упућујем Министарству рударства. Наиме, у протеклих неколико година могли смо чути бројне различите инсинуације, па чак и замерке по питању рудне ренте. Многи су говорили заправо да је рудна рента у Србији много нижа у односу на друге земље. Моје питање упућено ресорном министарству јесте – колико је тачно Република Србија приходовала од ове рудне ренте и да ли је поменуто министарство урадило упоредну анализу рудне ренте Србије са рудном рентом земљама у окружењу, односно на основу којих параметара је заправо рудна рента одређена у прописаном износу?
Моје следеће питање упућујем Министарству унутрашњих послова. Наиме, уважени министар унутрашњих послова, док је обављао функцију председника Скупштине, предложио је један квалитетан закон и то је онај кога се сви добро сећамо, којим се омогућило здравствено осигурање малолетним лицима и трудницама и у оним случајевима у којима раније таква осигурања имали нису.
Међутим, морам да нагласим чињеницу да је право на брак у Србији Уставом зајамчено, али се различитим омашкама у правном систему оно на пуно и на различите начине угрожава. Тако на пример, лице које је променило презиме приликом ступања у брак, мора израдити нову личну карту, нов биометријски пасош. То за обичну породицу представља издатак од око 5.000 динара. Уколико то лице има на себе регистровану фирму, створиће се још пуно додатних трошкова, а све поводом промене презимена, због таксе за издавање нових докумената, управо у таквим случајевима.
Моје питање јесте – да ли је МУП предузело било какве кораке ради укидања такси и накнада на личне исправе и то у оним ситуацијама када се оне мењају због чињенице промене презимена приликом склапања брака, односно да ли ће тако нешто предузети, будући да је те прописе неопходно ускладити са Уставом Републике Србије, а чини ми се да у овом моменту тако нешто не постоји.
Моје следеће питање упућујем Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Законом о предшколском образовању и васпитању, предвиђено је да у предшколским установама, чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, родитељи деце јесу ти који плаћају 20% економске цене за свако дете, а оснивач сноси 80% те цене.
Међутим, сведоци смо да бројне локалне самоуправе у нашој земљи обрнуто обрачунавају овај однос учешћа у трошковима предшколских установа и родитељима обрачунавају неких 50%, а негде чак и 80% од ове економске цене. Будући да ова област спада управо у ресор Министарства просвете, моје питање министру просвете гласи – када је последњи пут извршена инспекција контроле начина финансирања ових установа и које мере су предузете како би се јединице локалне самоуправе принудиле да спроводе овај закон на наведени начин?
Моје последње питање упућујем Министарству привреде. Наиме, пре извесног времена, Народна скупштина усвојила је нов Закон о приватизацији. Између осталог, управо тим законом је и предвиђено да се за субјекте приватизације распише јавни позив за прикупљање писама заинтересованости и то је за већину субјеката приватизације и обављено.
Имајући у виду стање наше економије којом се не можемо похвалити, нарочито стањем субјеката приватизације, сматрам да је потребно да знамо колико је реално инвеститора заинтересовано за приватизацију преосталих субјеката приватизације.
У том смислу, моје питање које упућујем Министарству привреде јесте, за колики проценат субјекта приватизације је стигло таквих писама, за колико није уопште било писама заинтересованости и, наравно, према подацима из писама заинтересованости, будући да иста и по слову закона садрже и индикативну цену, колика је она у складу са тим писмима и колика је садашња процена Министарства привреде управо о приходима која ће се остварити приватизацијом тих предузећа, а за која су стигла писма заинтересованости? Хвала.