Олгица Батић ДХСС - СПО

10.09.2014.
Девето ванредно заседање (2014), Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима (претрес у појединостима) (2014)
Ја ћу се надовезати на моју уважену колегиницу и рећи да ресорно министарство треба да размисли о потреби прихватања овог амандмана. Уколико већ тежимо да будемо у ЕУ, онда морамо да знамо неке стандарде који се тамо поштују. Нисмо ми земља која ће ући у ЕУ тако што ће јој припадати историјски простор, географски, како год хоћете, али оно што је неопходност, и то није никакав хир, није никаква потреба, јесте управо оно што је садржано у образложењу оваквог амандмана, а који је образложила поменута колегиница Весна Мартиновић. Мислим да би овакав амандман требало да прихватите, јер познавање енглеског језика и рад на рачунару у данашње време, говоримо о 2014. години, о 21. веку, јесте нужност и ниједан посао, не само за рад у органима државне управе, данас се не може обављати без енглеског језика и познавања рада на рачунару.
Морам да напоменем чињеницу да када се каже да нешто није добро, али можда се може размислити, код нас, чини ми се, стално постоји константан отпор да се суштински добра решења одложе за касније, па се каже – добро, нема везе, то ћемо регулисати поџаконским актима. Позивање регулисања нечега поџаконским актима, мислим да је неозбиљно, неприхватљиво, а посебно због свега онога што су моје колеге, образлажући неке претходне амандмане, навеле. Хвала.
10.09.2014.
Девето ванредно заседање (2014), Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима (претрес у појединостима) (2014)
Хвала поштовани председавајући.
Уважена министарко, овај амандман поднела сам, пре свега, како је то у њему наведено, да се иза речи – казна затвора од најмање шест месеци, додају речи – односно осуде за нека од кривичних дела против државних органа, кривичних дела против правосуђа, кривичних дела против правног саобраћаја и кривичних дела против службене дужности, без обзира на изречену кривичну санкцију.
И сами сте мало пре рекли да се управо овим чланом 16. Предлога закона о изменама и допунама овог закона, заправо врши, односно појачава одговорност државних службеника а управо се из образложења амандмана на овај члан који сам поднела, тако нешто и чини. Пре свега, њиме се предвиђа проширење разлога за разрешење државних службеника и то на такав начин што се предвиђа могућност разрешења за ова кривична дела, без обзира на то колика кривична санкција је неком државном службенику у кривичном поступку изречена.
Наравно, оно што морам да кажем и овим путем изразим незадовољство, јесте да врло често у разлозима за одбијање амандмана, ма ко их подносио, они заправо представљају показатељ поштовања, односно одсуства истог подносиоца амандмана. Тако да немам апсолутно ништа против. Влада је сматрала да овај амандман треба одбити и то је сасвим уреду, али уколико се у образложењу наведе да се амандман не прихвата будући да је решење у предлогу закона прихваћено у радном законодавству РС и да обезбеђује јединство правног поретка, видите са таквим образложењем ја не могу да се сложим, јер пре свега оно је омаловажавајуће.
Мислим да у разлозима када се одбија било који амандман, било ког народног посланика, мора да се наведе зашто се то чини. У овом случају, тим пре, подвући ћу речи – у предлогу закона је прихваћено у радном законодавству РС. Ово из разлога да буде јасна једна чињеница, да је овај закон лех специалис у односу на Закон о раду и тако нешто требало је бар да буде споменуто у овом разлогу за одбијање. Јер овакви разлози за одбијање, без назнаке, ви заправо усклађујете лех специалис са општим Законом о раду и тиме се државни службеници забога, стављају у некакав повољнији положај.
Направићу и овде једну дигресију. Када смо у новембру 2012. године расправљали у законима у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима, предложила сам амандман који је суштински имао исти циљ, да се прошире поједине главе кривичних дела. И видите, тај амандман постао је саставни део Закона објављен у „Службеном гласнику“. Али јавности ради, Закон о државним службеницима је лех специалис у односу на Закон о раду и апсолутно је непримерено да се у разлогу за одбијање наводи да је овај Предлог закона прихваћен у радном законодавству РС. Тако нешто је нетачно, тиме се апсолутно и народни посланици који нису правници, али и грађани Србије доводе у заблуду. Хвала.