Олгица Батић ДХСС - СПО

29.07.2014.
Седмо ванредно заседање (2014), Тражење обавештења или објашњења у складу са Пословником (29.7.2014)
Поштована председнице, даме и господо народни посланици, пре свега имам неколико питања за Министарство финансија. Моје прво питање јесте када, како и на који начин да лекари који су притом приватници, заправо власници приватних ординација исто тако као и ветеринари, а који су у мајским поплавама изгубили апсолутно све, могу да плате порезе и доприносе када апсолутно у овом моменту њима нико ништа не плаћа. Мислим на пружаоце услуга, а исто тако и на државу. Лекови, потрошни материјали, бензин итд, у недоглед би се могло набрајати, све то они морају да купе. Дакле, услуге морају да пружају, а нико их не плаћа.
Помоћ нису добили, а што се тиче ветеринара држава им није платила ни мај, ни јун, ни јул за урађени државни програм заштите стоке. То су они урадили пре поплаве и зато нема заразе.
Моје друго подпитање у вези са овим јесте из којих разлога је готово постала пракса, да не кажем манир у последњих неколико година да се ветеринарима на име извршених услуга константно касни са плаћањем и то обично до три или четири месеца?
Они своје запослене које имају нису отпустили, говорим првенствено о Обреновцу, али и о другим поплављеним подручјима, ветеринари су почели да раде осмог дана након поплаве, док су лекари почели да раде 15 дана након поплаве. Они морају да раде, принуђени су на то, али њихове наплате нема, из неких разлога, опште познатих, она изостаје.
Уколико држава ветеринарима не плаћа 90 дана, поменут мај, јун и јул, што је постала пракса и постао манир, онда би било добро, а уједно је то и предлог демохришћанима да ветеринари држави плате доприносе тек онда када држава плати оно што им дугује. У супротном они ће затворити своје ординације. Сељаци ће остати без услуга јер нема државне ветеринарске службе. До сада као што знамо, ветеринари који имају приватне ординације све своје обавезе према држави су уредно измиривали. Конкретно у Обреновцу због опште познатог стања они више нису у могућности да то чине.
Даље, што се тиче лекара исто власника приватних ординација на подручју Обреновца, они су свој апел већ упућивали и Генералном секретаријату Владе и Министарству здравља, али све преко Лекарске коморе Србије.
Није тешко прочитати Закон о здравственој заштити који својим одредбама прописује да приватна пракса може привремено престати са радом, са обављањем одређених здравствених делатности уколико обавести ресорно министарство, а то је Министарство здравља о разлозима за привремени престанак. Овде ми се чини да не треба наводити разлоге, јер је разлог само један, а то је данас опште познато.
С друге стране, исти тај Закон о здравственој заштити прописује да када приватна пракса не испуњава услове у погледу кадра, у погледу опреме, у погледу простора и лекова, Министарство здравља може да донесе решење о привременој забрани рада. Све је то својим дописом Министарство здравља навело у одговору Лекарској комори Србије, из једног једноставног разлога, а то је зато што на лекаре уопште у приватној пракси примењују они прописи којима се уређује област приватног предузетништва.
Зато питање које постављам Министарству финансија јесте врло једноставно, дакле лекари приватне праксе након поплава немају опрему, немају просторије, они су то изгубили том елементарном непогодом. Имају кадар који тренутно не може да ради, јер немају услове како би тај кадар морао да се упосли и најлакше је све запослене отпустити и угасити приватну ординацију, али чини ми се да таквим нечим сви губе.
Моје питање је шта ће у овом случају Министарство финансија предузети и да ли постоји могућност да држава некако повеже стаж у управо овим набројаним категоријама, дакле предузетницима неко извесно време, све док се не стекну услови, наравно за њихов поновни рад? Поред Министарства финансија наравно одговор на ово питање могло би ми дати и Министарство рада, будући да је оно ресорно, поред рада задужено и за запошљавање, као и за борачка и социјална питања. Хвала.