Олгица Батић ДХСС - СПО

17.07.2014.
Шесто ванредно заседање (2014), Закон о изменама и допунама Закона о раду (претрес у појединостима) (2014)
Хвала поштована председнице.
Наиме, у образложењу којим се одбија амандман који сам поднела на члан 1. Предлога закона о изменама и допунама Закона о раду стоји да се амандман не прихвата из разлога зато што се под термином „послодавац“, у наведеном ставу подразумева домаће и страно правно и физичко лице које запошљава, тако да не стоје наводи из образложења који су саставни део мог амандмана, а како се то даље каже – све због специфичности прописа који се односе на међународни саобраћај, који су предмет уређивања посебног прописа.
Уколико нисте приметили, видели сте да сам заправо овим амандманом указала да препознајем намеру и интенцију предлагача, а намера и интенција предлагача управо из овог члана 1. предметног предлога о коме данас расправљамо јесте уређење радно-правних питања, односно да се обезбеди примена Закона о изменама и допунама Закона о раду управо и у случају међународног транспорта. Тако да, оно што стоји у наведеном образложењу уопште нема апсолутно никакве везе са оним што је био циљ амандмана који сам ја предала.
На правној снази у нашој земљи постоји закон који се зове Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља и тим законом су јасно наведене одредбе и тим законом су заправо јасно дефинисани случајеви у којима ће за међународне спорове бити надлежни управо домаћи судови, судови Републике Србије, па то је случај и управо за радно-правне спорове.
Зато је амандман поднет управо у циљу прецизирања, што није препознато од стране мене као подносиоца амандмана, и то тако што ће се означити да у сваком случају када је у питању област транспорта, говорим пре свега о међународном саобраћају, тим законом бити управо предвиђена надлежност наших судова и пре свега како би се овако поднетим амандманом обезбедила примена нашег Закона о раду. Хвала.