Олгица Батић ДХСС - СПО

29.06.2014.
Четврто ванредно заседање (2014), Начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији (2014)
Овај амандман који сам на члан 2. поднела јесте управо у циљу прецизирања и мислим да ово када се у образложењу којим се одбија овај амандман каже – представљао би непотребну интервенцију у тексту, мислим, да је ту Влада мислила на интервенцију у свом првобитном тексту.
Мени је добро што је у ставу 2. овог члана 2. послушан Заштитник грађана будући да је формулација у обиму неопходном да се сврха ограничавања задовољи у демократском друштву. Оно што је управо на мишљење Заштитника грађана имплементирано у овакав један нацрт закона и мислим да уколико сте у образложењу већ ставили да нема потребе да се овакав амандман прихвати јер представља непотребну интервенцију, да је он усклађен, у складу са одређеним члановима Устава Републике Србије. Онда мислим да сте требали да послушате бар оно што је у нацрту и у свом мишљењу и овом предлогу закона дао Заштитник грађана, а односи се на ратификоване међународне конвенције и то пре свега мислим на Конвенцију о заштити људских права и темељних слобода. Врло изричито је то Заштитник грађана написао у свом нацрту и мислим да такве ратификоване конвенције представљају део позитивно-правног система и никако не представљају претрпавање, нити како ви то у образложењу наводите једну непотребну интервенцију. Хвала.
29.06.2014.
Четврто ванредно заседање (2014), Начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији (2014)
Овде се такође у образложењу зашто се овај амандман не прихвата каже да би прихватањем предложеног амандмана овај став овог наведеног члана учинио би се мање прецизним и створио би простор за различита тумачења. Видите, то није тачно. Када одређујете да суд одређује примену посебне мере у свом ставу 1. кажете – суд може одредити примену посебне мере. Онда лепо можете у том истом ставу одмах да кажете Виши суд и мислим да би то онда било и прецизније и коректније и са становишта номотехнике једна исправнија и прецизнија правна норма. Хвала.
29.06.2014.
Четврто ванредно заседање (2014), Начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији (2014)
Што се тиче овог члана, заправо амандмана на овај члан 4, а ради се о члановима 15, 15а, 15б, 15в и 15г. Готово у сваком од неких чланова имала сам да додам по неку реч управо у циљу прецизирања. Неке од ових измена убацивањем одређене речи као што је рецимо „ванрасправно“ представљају ситне техничке корекције. Чисто да би се знало, јер имамо расправно и ванрасправно. Тако да део тог образложења и не могу прихватити.
Што се тиче члана 15б ту сам само прецизирала ко у случају оправдане спречености мења директора Агенције? Оно што ми је посебно засметало у одбијању овог амандмана јесте део који се односи на члан 15в, а односи се на прикупљени материјал који се односи на кривично дело и на учиниоца и да се исти може користити као доказ у кривичном поступку иако је он прикупљен без образложеног предлога јавног тужиоца, а уколико начин његовог прикупљања није у супротности са одредбама којим се уређује Кривични законик.
Оно последње што је учињено путем овог амандмана јесте једна тзв. техничка корекција, а то је да када кажете – подаци о предлагању, одлучивању и примени посебних мера представљају тајне податке, онда морате да наведете да је то у складу са неким законом. Упорно, све време када говорите о тајним подацима, када се нешто чува као тајна, упорно избегавате да се позовете на Закон о тајности података, а не знам из којих разлога. Знам да оне уредбе које треба да буду донешене за његову примену у пракси нису учињене, али ако кажете да су у складу са неким законом, мислим, да је онда конкретније рећи у складу са којим тачно законом. Хвала.
29.06.2014.
Четврто ванредно заседање (2014), Начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији (2014)
ја су се трудити да се држим искључиво текста амандмана. Мислим да би требало размислити о овом амандману господина Драгана Шутановца. Мислим да смо, што се тиче одређених делова овог амандмана, нешто другачије говорили у расправи у начелу, а нешто другачије говоримо сада када говоримо у расправи у појединостима.
Оно што је интересантно када се у овом амандману каже у члану 15б: „у случају доношења наредбе из става 1. овог члана, директор Агенције одмах подноси предлог“, јесте да смо се у расправи у начелу, почев од мене као прва која је била овлашћени представник, па до господина Неђе Јовановића, господина Момира Стојановића и свих осталих, па чак и вас, министре, сагласили да је рок од 48 сати јако дуг рок дискутабилан и да ћете прихватити евентуално амандман који буде ишао у неком другом правцу и представљао боље решење.
Председавајућа, ако ми истекне време, користићу време овлашћеног предлагача.
Не може једно да се говори сада, а нешто друго је говорено раније. Има одличних делова овог амандмана и то треба похвалити.
Ја ћу лично подржати овај предлог господина Шутановца када каже: „Ако се усвоји предлог из става 2. овог члана, судије ће накнадно одобрити проширење примене посебне мере. Ако одбије предлог, суд ће обавестити лице које је дошло у контракт са лицем којем се примењују посебне мере да је и оно било под тим истим посебним мерама, а материјал прикупљен у складу са ставом 1. овог члана се уништава и …“.
29.06.2014.
Четврто ванредно заседање (2014), Начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији (2014)
била сам овлашћени, али добро, нема проблема.
Мислим да овакво решење Драгана Шутановца не представља никакву његову нову памет. При томе, оваква решења мислим да су исто тако већ прихваћена у пракси и примењују се неких других европских земаља, пре свега оним земљама којима је познат тзв. познат пандан на нашој БИА-и, оне службе које имају у себи елемент и обавештајног и контраобавештајног, а при томе не мислим на Француску. Хвала.