Олгица Батић ДХСС - СПО

05.06.2014.

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије (2014), Заједнички јединствени претрес о тачкама 4. и 5. дневног реда (2014)

Поштовани председавајући, уважени представници независних регулаторних тела, даме и господо, колеге и колегинице, и јуче смо били у прилици да разматрамо предлоге закључка поводом разматрања годишњих извештаја неких других независних регулаторних тела. Данас то чинимо када је у питању Агенција за борбу против корупције и ДРИ.

Чини ми се, уколико би се само летимично погледало, да је после годишњег извештаја Заштитника грађана, господина Саше Јанковића, извештај о раду Агенције за борбу против корупције најобимнији. Наравно, на овом месту, уз опаску да обимност било ког документа, ма како се он звао, није уједно и релевантан показатељ његовог самог квалитета, а сем тога похвално је што ови извештаји у свом делу, као саставни део или као једну врсту прилога, садрже извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције, као и Акциони план за њеног спровођење, што је увек битније од нечега што само по себи носи назив стратегија и само по себи без акционог плана представља списак лепих жеља.

На Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, коме је госпођа Бабић присуствовала, дотакли смо се многих тема. Пре свега, мислим да смо отворили нека питања која се Агенцији увек изнова могу постављати и којима се сам рад Агенције увек може оспоравати, почев од питања пријављивања имовинских карата функционера, бојазни да, рецимо, приликом пријаве имовине, односно имовинских карата функционера, такве информације могу процурети у јавност што опет, са друге стране, може представљати бојазан и отвара једну потенцијалну могућност да управо та имовина неког функционера буде сутрадан, не дај боже, могућност да неко изврши неко кривично дело на штету неког од функционера, па до оног често постављаног питања – да ли посланик који врши функцију народног посланика у два или више мандата, а нема промене имовине, опет треба изнова да попуњава образац и опет изнова да наводи целокупну своју имовину или је довољно да само путем обавештења учини да нема никаквих промена и тиме да се стави тачка на то питање.

Добро је што сте у овом сазиву дали упутство које сте проследили свим посланицима и нама, да кажем старијима, којима ово није први сазив, али новим са свим оним објашњењима који су садржани на ЦД-у, а који су прослеђени апсолутно свим посланичким групама. То је добра пракса, добар начин за упознавање, а из разлога јер смо управо у претходном сазиву, морам приметити, готово све посланичке групе, наилазили на потпуно опречна становишта по питању овог наведеног питања. Мислим да је ту било најчешће спора, јер смо добијали супротне информације од стране агенције, дакле, Агенције за борбу против корупције.

Дотакли смо се и питања – како народни посланик може истовремено да обавља и функцију јавног предузећа? Имали смо такве народне посланике, имамо и даље такве народне посланике. Једна од надлежности Агенције за борбу против корупције је да се бави и питањем сукоба интереса и неспојивости функције народног посланика са другим функцијама. Тиме је, ја ћу се осврнути на претходни сазив Народне скупштине, флагрантно кршен и Закон о Агенцији за борбу против корупције, али зато таква спојивост функције била је омогућена, али зато, рецимо, одборник у некој локалној самоуправи, такво је становиште, да он не може да буде заменик покрајинског секретара, па до свих оних неформалних питања које сам била у прилици да искористим ваше присуство.

Шта рецимо да раде сада посланици из оних поплављених подручја, који су рецимо изгубили сву имовину, непокретну и покретну, који су остали власници непокретности, али на такав начин, само што су формално уписани у катастар непокретности као носиоци права својине, а суштински имају темеље и голе зидове или, рецимо, немају више покретне ствари, аутомобиле, ствари које су употребљиве? Отуда је моје питање које сам вам поставила – да ли сви ми, који долазимо, а има овде посланика из поплављених подручја, треба да узмемо и ођавимо целокупну нашу имовину?

Наравно, много је питања која би се на овом месту могла поставити, али нећу то учинити, јер мислим да није ни време ни место. Оно у чему смо сви сагласни, ви испред Агенције за борбу против корупције, а и ми народни посланици, то смо се сложили, претпостављам да је и на другим одборима такво питање отварано, а то је да Закон о Агенцији за борбу против корупције, овакав какав је, садржи мноштво мањкавости, садржи пуно правних празнина, отвара могућност злоупотребе и чини ми се да данас нико није задовољан, ни ви, који сте принуђени да поступате по том закону, али ни ми, као народни посланици. Када кажем народни посланици, не подразумевам само нас, него било које функционере на које се овај закон спроводи, а спроводите га ви, јер то спада у оквир ваших надлежности.

То је само један сегмент надлежности које Агенција обавља и које има приликом остваривања јавног интереса у сузбијању корупције, поред горе већ поменутог, а то је неспојивост јавних функција и сукоба интереса, али и оно што је такође вредно спомена – контрола финансирања политичких субјеката. Наравно, надлежности Агенције за борбу против корупције јесу оне које су усмерене и рекла бих да су то оне надлежности које су управљане искључиво зарад постизања општих циљева. Нећу их набрајати, будући да сте ви то изричито навели у вашем годишњем извештају, а они су децидно наведени у закону под који потпадате и по коме се овлашћени да поступате.

Чињеница је, стварно сам упозната са техничким могућностима, била сам у просторијама Агенције за борбу против корупције и знам у каквим условима радите. Потпуно сам свесна чињенице да је Агенција за борбу против корупције, поред просторних, уопште техничких услова, финансијских, просторних проблема са којима се она суочавала, не мислим само на ову годину и на протеклу и на претходне године, у 2013. години учинила добре помаке. Мислим да добре ствари јесу вредне помена и треба их јавно изговорити. Када кажем добри помаци, то је оно што сте навели у свом годишњем извештају о раду, а то је да је Агенција за борбу против корупције била та која је сама иницирала и поднела иницијативу за промену закона, о коме не мислим ништа добро, а још увек је на правној снази, не мислим само из разлога да сте то учинили да би себи створили неке боље услове и да би само свој рад учинили ефикаснијим, већ и да прописи, односно одредбе буду јасније прописане и потпуно експлицитно и децидно одређене, разумљиве самом грађанину, а не само онима на које се односе. Тиме би се, чини ми се, избегло оно посезање које смо у прошлом сазиву могли да видимо, а то је онај инструмент зван аутентично тумачење.

Међутим, овде морам упутити једну критику, а то је да је и сама Агенција, да се тако изразим, лутала приликом тумачења појединих одредаба, па сте тако, рецимо, поједине законске одредбе по питању статуса функционера проширивали мимо онога што је у самој законској одредби наведено. Надам се, барем је то моја нада, да ће неким новим законским решењем, које ће се у скупштинској процедури наћи у што краћем року, садржати ригорозна правила одговорности државних функционера, јер стојим на том становишту да таква правила морају бити ригорозна, да са тиме морају бити упознати сви грађани.

У прошлом сазиву смо по први пут прочитали први извештај о контроли трошкова политичких субјеката. То се односило на изборну кампању, на изборе који су одржани 2012. године. Све посланичке групе могле су се упознати са вашим темељно обрађеним материјалом, који се тицао одржаних избора 2012. године, а опет навели сте и обухватили тим извештајем све политичке субјекте. То је сасвим похвално, и то на врло систематичан начин, али наравно и мањкавости које су произилазиле из такве једне изборне кампање уз децидно навођење, почев од тога које су то законске одредбе кршене, преко тога чији општински одбори нису отварали наменске рачуне у сврху изборне кампање, па рецимо до побрајања који то политички субјекти су испунили све услове за покретање прекршајних поступака. Неки од поступака су покренути. Са тиме смо упознати, барем сам ја упозната, а надам се и моје колеге.

Драго ми је и на овом месту морам рећи да је Народна скупштина у прошлом сазиву, барем по неким истраживањима, релевантним истраживањем сматрам свако истраживање ЦЕСИД-а, донело један закључак, а то је да се полако враћа поверење у Народну скупштину, у институт председника Народне скупштине, да се враћа поверење у народне посланике као носиоце законодавне власти. Ако ћемо стриктно по слову Устава, носиоце уставотворне и законодавне власти.

Драго ми је што смо почев од прошлог сазива почели да јачамо институт јавног слушања, где су своје место проналазиле, како Агенција за борбу против корупције тако и ДРИ, будући да смо били у могућности да пратимо јавна слушања на којима сте били присутни независно од теме која се могла чути у малој сали овог високог Дома.

Када се говори о вашем Извештају о изразитом повећању броја примљених представки грађана, то је чини ми се чињеница, али и потврда тог да ми још увек немамо довољно изграђене институционалне механизме, а то је, такође, уједно и потврда нечег другог, неповерења грађана у постојеће и мислим да то треба исто јавно изговорити. Уз сво дужно поштовање, мислим да то у свом Извештају нисте требали да наведете као разлог све веће препознатљивости у јавност, јер то је заправо, уколико идемо неком логиком, са друге стране непрепознатљивост изграђеног правног система у земљи Србији и непрепознатљивост или уопште присутност владавине права у нашој земљи.

Наравно, на овом месту морам да споменем некога ко је стварно вредан помена, а то је госпођа Верица Бараћ, која се налазила на челу Агенције за борбу против корупције и која је, чини ми се, сама по себи била довољна да персонификује целу Агенцију. Мислим да је о њеном раду апсолутно све познато и мислим да је то жена која је имала храбрости и смелости да у оним немилим временима износи све оно што је данас покренуто, пре свега мислим на спорне приватизације. Преко је потребна измена постојећег Закона Агенције и мислим да ћемо се по том питању сви сложити.

Овде бих изнела, такође, неко своје мишљење, а то је, лично бих волела да и ви, рецимо, дакле Агенција за борбу против корупције функционише на начин као што се чини у неким суседним земљама. Узмимо пример Словеније, тачније ваш пандан у Словенији, а то је Комисија за препречевање или, извините ме, не знам словеначки, али ћу тако назвати, препречевање комисије, односно спречавање комиције, па да и ви, на пример, у ствари то заправо представљате једну мешавину и агенције али и ДРИ.

Тамо је то својеврсна врста супервизора, да и ви имате такве апортал апликације. Наравно, знам да вам фале техничке могућности, па немате, али мислим да вам фале још неке друге могућности, али о томе ћемо неком другом приликом. Тај пројекат транспарентности где тамо у свако доба дана свако ко је заинтересован, будући да се подаци ажурирају свакодневно, може видети потрошњу апсолутно свог државног новца, може видети имовину сваког државног функционера, може видети како се спроводе тендери јавних набавки, може видети колико је које министарство као носилац извршне власти потрошило новца.

То је тамо урађено на начин да је створен један својеврстан вид трипартитне сарадње коју бих ја представила као Агенцију за борбу против корупције, Агенције за привредне регистре и Народне банке. Када би код нас постојао један тако повезан систем апсолутно би сви у сваком моменту могли да пратимо оно што нас све најчешће занима, а то је где се троши државни новац. Мислим да таква сарадња која је успостављена у Словенији и њихово деловање обезбеђује једну свеобухватну транспарентност у најширем обиму.

Наравно, испред националног Гопака, будући да смо имале радионице и са Агенцијом за борбу против корупције, али и са ДРИ, мислим да смо остварили квалитетну сарадњу бар у прошлом сазиву и са моје стране, као тадашњег заменика Гопака, а сада већ председника Гопака, захваљујем вам на тој сарадњи, будући да је, као што сам навела, била добра, а надам се да добре ствари не треба ни мењати.

Најзад, у потпуности разумем и ваш захтев да остварујете један непосредан увид у документа апсолутно свих државних органа. То је оно што Агенција, на крају крајева, треба и да ради, јер управо због наведених мањкавости у постојећем Закону и сами контролори не могу да провере тачност података, јер једно је када вам јавни функционер нешто каже или вас обавести и попуни образац, а друго је када се оде на терен па се изврши стварно и фактички увид у стање, види се да ли је то потврда онога што је наведено.

Будући да имам још мало времена, овде ћу завршити и похвалити Извештај Агенције за борбу против корупције и на кратко се осврнути на Извештај ДРИ.

Као највиши државни орган ревизије јавних средстава ДРИ и јесте да која је прво позвана да грађанима наше земље пружи увод у то да ли се јавна средства троше рационално, да ли се троше ефикасно и да ли се троше целисходно. У поднетом Извештају може се видети да је ДРИ извршила ревизије финансијских извештаја правилности пословања 56 субјеката, да су спроведене ревизије четири директна и два индиректна корисника буџетских средстава, НБС, јавног дуга РС, 18 јавних предузећа, 14 јединица локалних самоуправа, фондова обавезног социјалног осигурања итд. Све је то експлицитно и децидно наведено у Извештају који сте поднели.

Уз констатацију да смо вам ради попуне слободних радних места као Административни одбор Народне скупштине РС заправо изашли у сусрет и дали сагласност на ваш захтев да извршите попуну 75 места, чија се попуна планира и која је предвиђена, што се уклапа у ваш донети кадровски план за 2014. годину, надам се да ћете по реализацији попуне тих слободних радних места и заиста повећати број субјеката ревизије, јер мислим да то треба да чините и да се то чини у том правцу, јер једино њиховим повећањем, говорим и даље о субјектима ревизије и свеобухватнијим ревизијама финансијских извештаја и пословања на тај начин и допринети уштедама средстава на апсолутно свим нивоима, али и у циљу ревизије да изразите да ли је њихово то пословање одговорно, да покажете резултате њиховог пословања и новчане токове и на све то примените и механизме који вам стоје на располагању, а ви таквих механизама имате. Пре свега, мислим на подношење захтева за покретање прекршајног поступка, а како смо могли да чујемо 208 таквих захтева сте поднели у 2013. години против 228 лица, подношење пријаве за привредни преступ, али најзад и кривичне пријаве којих је укупно било 51, а колико сам запамтила из Извештаја против 2 особе.

Мој савет је да када су у питању нови субјекти ревизије пођете од јединица локалне самоуправе. Немојте да се ограничите само на ових 24 и искрено се надам да ћете у будућем периоду, у следећем извештају тај број, бар што се тиче јединица локалне самоуправе премашити овај износ од 24.

Трудићу се да завршим пошто ми време истиче. Надам се да ћете наставити да радите онако како треба у складу са својим овлашћењима и нећу хвалити оно што сте радили, јер се код мене рад подразумева, али са жељом да тако наставите и опет следеће године будемо у могућности да потпуно децидно прочитамо ваше свеобухватне извештаје, а свакако посланичка група ДХСС СПО гласаће за Извештај и Агенције за борбу против корупције и ДРИ. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297