Олгица Батић ДХСС - СПО

12.05.2014.

Друга седница Првог редовног заседања (2014), Закон о измени Закона о приватизацији (претрес у појединостима) (2014)

Хвала поштована председнице. Даме и господо народни посланици, народне посланице, амандман који сам поднела поднела сам на члан 20ж, којим се наравно ништа не мења у постојећим одредбама у прва два става, већ се додаје трећи став: „за сва потраживања осталих поверилаца настала пре приватизације, а која нису приказана у проспекту приликом његовог оглашавања са субјектом приватизације, солидарно одговара Република Србија“.

Мислим да је ово врло јасно, посебно децидно наведена одредба где Република Србија мора да буде апсолутни гарант када се тиче података о субјекту приватизације. Досадашња пракса, пре свега мислим на судску праксу, показала је један потпуни, тотални јавашлук.

Оно што је наведено у образложењу донекле ме вређа, јер каже – амандман се не прихвата из разлога зато што је одговорност за тачност података садржана у програму приватизације, уређена и санкционисана одредбама чланом 22. и 63а Закона о приватизацији. Извините, то није тачно, бар не на начин како сам ја предвидела то новим ставом који предлажем овим амандманом. Члан 22. садржи 10 тачака и њима се, апсолутно ниједном од наведених 10 тачака не предвиђа нешто што сам ја предложила наведеним амандманом. Ако мислите да ће се купци, предузећа након приватизације које су се досада у судској пракси суочавала са бројним потешкоћама, посебно у судским поступцима, и даље штитити тако што ће то бити кривично дело које предвиђа Закон о приватизацији, његов члан 63а, и да је за тако нешто довољно да би се штитили купци, предузећа, казна затвора од три месеца до пет година или не дај боже новчана казна од 800.000 динара, бојим се да ће се обесмислити све оно што смо говорили у расправи у начелу. Хвала.