Олгица Батић ДХСС - СПО

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013), амандмани на закон о легализацији
Господине министре, даме и господо народни посланици, амандман који сам поднела на овај члан, а којим сам предложила његово брисање као и све остале чланове јер сматрам да закон треба да се повуче из процедуре, а мислим да се на жалост ни прихваћеним амандманима он не може применити у пракси како се то желело постићи или каква је била намера предлагача, образложење је јако интересантно и гласи да се не прихвата брисање овог члана – подносиоци захтева би остали без могућности да пројекат изведеног објекта буде изграђен према прописаној садржини.
Јако ми је занимљиво што овлашћени предлагач зна тачно број амандмана које сам поднела и о свему јуче што је изложио могли смо да видимо начин на који је приступио. Није уопште читао образложења амандмана и то је више него евидентно, јер ово што сам предложила, овај амандман на члан 13. произилази из потребе да се када се приступа решавању једног оваквог проблема уради једна свеобухватна упоредно-правна анализа па да се погледа како је ова материја регулисана, што сам безброј пута рекла, у Црној Гори, БиХ, у Републици Српској и у Хрватској.
На овом месту ћу споменути како је то лепо урађено у Републици Хрватској која је постала и чланица ЕУ. Хрватски Закон о поступању са незаконито изграђеним зградама, за разлику од овог нашег предлога о легализацији објеката где није наведено чак у називу којих објеката, признаје хрватски закон да се ради о незаконито изграђеним објектима и у складу са тим тражи много озбиљније доказе и много конкретније чињенице како о квалитету тако и о степену изграђености објеката. Овај амандман је надовезан на амандман који сам поднела на претходни члан, а то је члан 12.
Тај закон у Хрватској, у његовој изгради се јако темељно приступило и то је трајало јако дуго. Учествовали су сви релевантни учесници, за разлику од онога да у нашој јавној расправи није било професора правних факултета. Па када овлашћени предлагач овде вређа неког да нечија баба или мало дете могу да поднесу овакве амандмане треба да узму у обзир чињеницу да ово није моја памет и не приписујем је себи, бавим се неким другим делом права и то ми је приоритет, већ су оваква образложења давали и помагали ми и неки начелници урбанизма и сви они којима је министар надлежан, да су ми у овоме помагали неки професори правних факултета, стицајем околности који су и доктори правних наука.
Закон о наступању, који сам већ поменула, Републике Хрватске који је изузетно уредио ову материју, а то са незаконито изграђеним зградама прописује уместо пројекта изведеног објекта за потребе легализације објеката и накнадно прибављање грађевинске дозволе, за коју смо мало пре рекли да фактички не постоји, поџаконског акта, а шта мислим о тим поџаконским актима и вечитом потребом да када се нешто не зна уредити неким предлогом закона онда се то све препушта безбројним поџаконским актима за које не постоји никакав рок доношења.
Јасно се наводи потреба документације, и то у хрватском закону, која се може идентификовати и онда се наводи таксативно шта све мора да се испуњава у једном таквом погледу. Ја сада не разумем чему потреба да се константно бежи од чињенице да су неке земље у нашем окружењу неку материју већ изузетно добро уредиле и зашто онда када се у недостатку начина, могућности, знања, чега год хоћете, да се приступи изради једног озбиљног предлога закона који ће за све бити прихватљив, једноставно се не послужимо неким готовим решењима које, рецимо, има земља која је данас чланица ЕУ? Хвала.

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013),амандмани на закон о легализацији
Такође, овим амандманом предложила сам брисање члана 15, као што сам у свим амандманима предложила брисање свих ових чланова закона и већ сам рекла шта о овом предлогу закона мислим у расправи у начелу.
Овде најпре треба да се има у виду да члан 13. у свом ставу 2. предвиђа шта све треба да садржи пројекат изведеног објекта за потребе легализације, тако да ја то нећу читати, али осврнућу се на члан 15. који каже да пројекат изведеног објекта за потребе легализације породичног стамбеног објекта до 300 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине нарочито садржи пројектни задатак потписан од стране подносиоца захтева, основе и карактеристике пресеке објекта, технички извештај, потпис и оверу одговорног пројектанта и сагласност подносиоца захтева за пројекат изведеног објекта.
То није ништа спорно, али оно што је спорно јесте то да се опет није читало образложење амандмана које сам дала, јер да сте читали видели бисте да се ја уопште не противим свему овоме. Овде у образложењу наводите да се амандман не прихвата с обзиром да је чланом 15. Предлога закона дефинисано шта нарочито садржи пројекат изведеног објекта за ове породичне стамбене зграде, чиме није искључена садржина пројекта из члана 13. Овим амандманом то нисам ни тражила и не знам зашто дајете овакво образложење за не прихватање амандмана, јер сте требали прво да прочитате образложење уз амандман и онда би вам неке ствари биле јасније.
Колико се дало управо приметити, будући да је овај члан 15. управо повезан са чланом 13, о томе сам већ рекла и навела сам шта све то треба да садржи, што из члана 13. који регулише садржину пројекта изведеног објекта, заправо постоји само једна врста објекта изведеног објекта и то за потребе легализације објеката и накнадног прибављања грађевинске дозволе. Сада ми заиста није јасно зашто се даје овакво образложење којим се овај амандман не прихвата. Знам зашто се даје. Зато што се није читало детаљно образложење уз амандман, па се није могло ни разумети шта сам тиме хтела постићи.
Такође, када сам подносила тај амандман, у образложењу истог нисам рекла да ови елементи наведени чланом 15. не треба да постоје, него сам тражила да се они прошире и онда сам напоменули и такође врло јасно и децидно образложила. Зар не би било целисходније да пројекат наведеног објекта садржи све оно што сам и написала у образложењу, а што овде нећу износити јер примећујем да образложења амандмана нису ни читана? Хвала.

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013),амандмани на закон о легализацији
Поштовани председавајући, апсолутно немам никакав проблем са тим када овлашћени предлагач одбије амандмане које сам поднела. На крају крајева, Влада је сматрала да треба да одбије, то је добро: Не ваља ни када сте конструктивни, па нешто мењате, када бришете, дефинитивно није у реду. Морам да кажем да смо управо у расправи о претходном амандману постигли један општи консензус. Наиме, и опозициони и позициони посланици сложили су се са тиме да толика забуна већ постоји код грађана, да они више не знају ни шта да раде ни коме да се обрате.
Што се тиче амандмана који сам поднела на овај наведени члан, заиста би волела да ми министар каже, пошто је поменуо да су образложење писали правници. Прочитаћу то образложење. Каже – амандман се не прихвата, с обзиром да је чланом 14. Предлога закона прописана посебна врста пројеката изведеног објекта за потребе легализације, имајући при томе у виду намену објеката, његову сложеност и сл. На сличан начин утврђене су врсте главних пројеката у важећем Закону о планирању и изградњи.
На овом месту, господине министре, морам да вас питам – зашто ви уопште приступате и зашто уопште се ради на изради новог закона о планирању и изградњи, ако се не само у овом амандману, него и неким другим, позивате на важећи Закон о планирању и изградњи? Да ли је вама тај важећи Закон о планирању и изградњи ођедном добар, па овде вршите класичне замене теза и одговарате у одбијању амандмана онако како вам у том моменту то одговара, будући да сви овде знамо да сте један од највећих заговорника, што се тиче потребе доношења новог предлога закона о планирању и изградњи, и да сте били један од највећих гласноговорника када сте коментарисали све оне негативне стране важећег Закона о планирању и изградњи?
Када се дају оваква образложења, мени као правнику од стране правника, пошто сте ви рекли да су образложења писали правници, оваква образложења не могу, нити желим да схватам, јер прво морате да заузмете једну страну па да видите који ви то закон уопште подржавате, јел важећи Закон или нов закон, којим ћете важећи Закон потпуно променити, јел вам одговара постојећи Закон о планирању и изградњи или се на њега позивате само када вашем Министарству то одговара. Зашто сте онда уопште приступили изради новог? Хвала.

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013),амандмани на закон о легализацији
Што се тиче образложења на овај амандман који се, наравно, не прихвата и већ сам рекла, немам апсолутно никакав проблем са тим, каже се – не прихвата се амандман, с обзиром да овај пројекат поред обавезне садржине прописане законом садрже и друге податке, што је условљено врстом објекта који је предмет легализације. Пазите, за дивно чудо, могу да се сложим са оваквим једним образложењем. Него ми само није јасно који су то други подаци и није ми јасно који су то подаци који су карактеристични за ту врсту објекта, јер ја не знам шта значи та синтагма, та генерална клаузула – други подаци, када таксативно наводите само две ствари, а то је извод из катастра поџемних инсталација и снимак трасе постојећег вода, и онда завршавате реченицу и др.
Волела бих да ми објасните што је то, увек потреба да се стави та скраћеница друго, да ми неко коначно објасни, ево ја као правник остаћу у свом правном незнању, шта то у то неком предлогу закона значи: „и друго“? Хвала.

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013),амандмани на закон о легализацији
Бићу што краћа. Наведено је да се амандман не прихвата јер би заправо брисањем наведеног члана била онемогућена доследна примена закона. То смо већ видели. Значи, метода копи-пејст радила је до краја, а поџаконски акти из члана 19. Предлога закона донеће се у најкраћем року, с обзиром да је његова припрема у завршној фази.
Овде се оставља простор за гомилу неких поџаконских аката. То је она немогућност и незнање, када нешто не знате да уредите предлогом закона и онда све препуштате неким поџаконским актима за које никада нико не зна када ће бити донети.
Сем тога, у земљама које су напредније од нас, у земљама које су развијеније од нас, у земљама које много боље уређују ову материју него што је уређујемо ми, у земљама чланицама ЕУ, када се приступа изради предлога закона, истовремено се приступа изради предлога поџаконских аката, а не чека се да закон буде усвојен, па после три године да се почне са израдом поџаконских аката. Дакле, то је нешто што се ради упоредо и то је нешто што раде правници и то, онако како господин Илић воли да каже, врсни правници. Хвала.

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013),амандмани на закон о легализацији
Јавила сам се из разлога што ћу подржати и гласати у Дану за гласање за овакав амандман посланика који су пре мене све већ добро образложили и наравно да ћу и ја потврдити да ће правне последице у случају неприхватања оваквог амандмана бити изузетно погубне, а све из једног простог разлога. Наиме, нигде у свету, апсолутно, ни у једној јединој земљи на кугли земаљској, прописима који се односе на градњу објеката ни под којим условима и ни на који начин не могу се решавати стварна питања, било на зградама, било на земљишту на којем се та зграда налази, а чини ми се да се управо оваквим чланом то нешто ради. Хвала.

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013),амандмани на закон о легализацији
Сложићу се са оним што је поводом поднетог амандмана моја колегиница Јудита Поповић већ образложила. Сасвим сам сигурна да овим чланом најреалнија је потреба да се избрише. Из којих разлога? Управо због тога како је колегиница Поповић објаснила овај његов став 3. је нешто што је прилично епохално, готово контраверзно који ће изазвати такве проблеме у пракси да мислим да предлагач тога није ни свестан, јер наводно, напоменућу, ако се тим истим чланом, поднетим амандманом од стране посланика ЛДП да ако уз захтев нису поднети сви докази прописани обимом закона, надлежни орган је дужан да затражи да се документација допуни у року који не може бити дужи од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Да ли то значи да будући да сте дали овакву одредбу закона да ће поступак тзв. легализације, увек ћу је тако звати јер се у земљама ЕУ користи неки други термин, се из оваквог једног предлога закона завршити од 14 месеци од дана усвајања закона? То је нешто што се индиректно крије иза овога. Хвала.

24.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013),амандмани на закон о легализацији
Надовезаћу се на моју колегиницу Милицу, па ћу морати да кажем да овде постоји колизија колизије, не само када се ради од два члана, члану 21. и члану 22, јер заправо, ето, ја сам поднела ове амандмане, наравно, они нису прихваћени, али се каже да заправо предложеним законским решењем је прописан посебни управни поступак. Ово је заправо лекс специјалис, па он у оквиру свог закона, сем што регулише материју легализације објекта, он прописује и посебан управни поступак. То што он заправо није лекс специјалис и није посебан поступак, то нема везе.
Ми имамо овим предвиђен посебан управни поступак и имамо и у Закону о општем управном поступку, али кога то занима. Можда нас као правнике, остале не верујем да занима, јер се онда овакве одредбе никада не би нашле у оваквом предлогу закона.
Министре Илићу, постоји у земљи важећи Закон о општем управном поступку. У образложењу који ви дајете ви уводите некакав посебни управни поступак за легализацију објеката, чак назначујете чланове којима то радите и мислим да је то правни нонсенс. Избришите ово и немојте да се брукате. Хвала.