Олгица Батић ДХСС - СПО

22.10.2013.
Прва седница Другог редовног заседања (2013), Тражење обавештења или објашњења у складу са Пословником (22.10.2013)

Имам неколико питања. Моје прво питање је упућено министру просвете.
Наиме, у јавности, али и у последње време и на бројним друштвеним мрежама постоји једна потпуна недоумица по питању тога да ли ће се на следећој матури полагати два или седам предмета, односно да ли ће бити два или три теста. У случају да то буду три теста, моје питање министру просвете јесте – шта онда представља садржину тог трећег теста, односно шта је по закону и који су то уопште, по овом питању стандарди ЕУ?
Друго питање имам за министарку здравља, изузетно су кратка и прецизна. Наиме, колико дуго се чека на уградњу вештачког колена, а моје потпитање у контексту тога јесте да ли је могуће платити из сопственог џепа, а да се дође преко реда и на тај начин изврши операција?
Моје треће питање упућујем министру трговине и министру пољопривреде, па бих молила обоје ако могу да ми одговоре. У дневној штампи недвосмислене су изјаве министра трговине да је он против наравно ГМО хране. Истовремено од министра пољопривреде могли смо да слушамо изјаве као и писмена саопштења да је ГМО храна заправо потпуно безопасна по здравље људи, те да се он и као стручњак и као научник, сходно свим својим изјавама које је по овом питању до сада износио, заправо залаже за једну законску регулативу којом би тако нешто оправдао.
Да исто питање не би поставила министарки здравља, мада би можда и она требало да одговори на ово питање, имам једно генерално питање, и за министра трговине и минстра пољопривреде, да ли уопште постоји став Владе, ако таквог става Влада има по питању ГМО?
Наравно на овом месту искористићу да поставим још нека питања министру пољопривреде. Будући да је у извештају Европске комисије, о чему смо могли да имамо увид, најслабије оцењено Поглавље 33, Поглавље 11, а наша посланичка група СПО и ДХСС су управо то и највише критиковале, реч је о областима финансија и у областима пољопривреде.
Моје прво питање министру пољопривреде јесте када ће и уопште да ли ће бити припремљена и усвојена стратегија о развоју пољопривреде?
Друго питање јесте – од одобрене квоте за извоз меса, колико је заиста меса извезено и да ли је истина да је извезена само једна петина, а ако је извезена само један петина због чега је тако нешто учињено?
Имам и питање за министра финансија, будући да сам већ поменула да су поглавља 33 и 11 најслабије оцењена у извештају Европске комисије. Наиме, имајући у виду да се према званичним подацима НБС банке у Србији у претходној години су зарадиле 400 милиона евра и то само на банкарским провизијама и на накнадама, имајући у виду да је управо у нашој земљи у Републици Србији да се банкарске провизије и накнаде наплаћују прекомерно у односу на оно што представља уобичајену праксу у западном свету, да ли је Министарство финансија извршило и направило неку анализу могућег опорезивања овог дела банкарског профита који представља некредитни пословни аранжман банака, и као такав не утиче на резервни кредитни капитал, а све будући да се из овог дела банкарског профита може пореским оптерећењем добити део финансирања за попуњавање буџета? Хвала.