Олгица Батић ДХСС - СПО

22.07.2013.
Девето ванредно заседање (2013), Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (претрес у појединостима) (2013)
Иако лично нисам поднела амандман на наведени члан закона, у дану за гласање подржаћу амандман који је моја колегиница образложила, а који је поднет на члан 23. Предлога закона о државном премеру и катастру.
Оно што ћу још да замолим овом приликом министра Илића јесте да сваки следећи пут када се расправља било у начелу, било у појединостима, да у образложењу којим се неки амандман одбије више се не наводе речи као што је – амандман се не прихвата јер је у супротности са основним концептом предлога закона. Тај концепт ми, наравно, нисмо разумели. У огромној смо већини у овом парламенту. Или образложење – амандман се не прихвата јер је предложено решење прикладније.
Знате, за писање амандмана многи од нас раде и зато мислим да овлашћени предлагачи не треба да нас потцењују. Неко чита овај закон, неко се консултује са људима из струке, са људима који јако добро разумеју ову материју, па тек онда пишу амандмане и дају јако исцрпна образложења, а када вам се амандман одбија једном једином реченицом, зато што то није у складу са некаквим концептом предлога закона, који опет остаје непознаница или зато што је предлог предлагача прихватљивији, мислим да то на неки начин вређа све нас као народне посланике. Хвала.