Олгица Батић ДХСС - СПО

22.07.2013.
Девето ванредно заседање (2013), Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (претрес у појединостима) (2013)
Амандман на члан 15. сам поднела и предложила да се њиме мења члан 158, односно да се тачка 6) овог члана брише. У образложењу се каже да се амандман не прихвата из разлога што је предложено решење у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему.
Видели смо какве су то измене и допуне Закона о буџетском систему, а ако ће оне и даље ићи и таквом правцу и на тај начин се мењати, ево, онда имам одмах један предлог, будући да све време говоримо о реконструкцији Владе, а то је да колега господина Илића, Млађан Динкић, под хитно поднесе оставку. Онда можемо говорити о усвајању неких амандмана, с напоменом да се, као што је господин Илић у расправи рекао, амандманима уназађују закони и да се критикама унакарађују закони. Мислим да ни једно ни друго не стоји и не приличи тако нешто било ком овлашћеном предлагачу да овде нама тако нешто, народним посланицима у Скупштини, износи. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297