Олгица Батић ДХСС - СПО

22.07.2013.
Девето ванредно заседање (2013), Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (претрес у појединостима) (2013)
Наравно, сложићу се и у дану за гласање ћу подржати амандман који су заједно поднели посланици: Донка Бановић, Милица Војић Марковић и Мирослав Петковић. Пошто је госпођа Војић Марковић већ образлагала овај амандман, па смо онда могли да видимо да се амандман не прихвата из разлога који су наведени у образложењу за неприхватање амандмана под бројем 33, тај амандман под бројем 33 јесте мој амандман, који није прихваћен. За госпођу Војић Марковић, прочитаћу – не прихвата се из разлога зато што, сходно члану 149. Закона о државном премеру и катастру, Републички геодетски завод врши процену вредности само оних непокретности које су уписане у катастар, а за оне непокретности, пазите, које нису уписане у катастар, а за које евентуално у архиви завода недостаје уговор о купопродаји или закупу, завод ће од органа надлежног за оверу уговора затражити да достави један примерак оверене копије уговора. Не знам како ће затражити, то ми баш није јасно и не знам како ће ако су се копије уговора изгубиле или уколико је архива уништена, али на то питање може само предлагач да нам да одговор. Хвала.