Олгица Батић ДХСС - СПО

22.07.2013.
Девето ванредно заседање (2013), Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (претрес у појединостима) (2013)
Само једно питање за господина Илића.
Када се поднесе амандман у истоветном тексту од стране више народних посланика, у овом случају различитих опозиционих група, како је уопште могуће да Влада даје различита мишљења? Хвала