Олгица Батић ДХСС - СПО

22.07.2013.
Девето ванредно заседање (2013), Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (претрес у појединостима) (2013)
Рекла сам да се нећу јављати, али поводом члана 5. мораћу да реагујем, будући да сам у истоветном тексту поднела, као и моје колеге посланици из Демократске странке Србије. Као што је то колега Бојан Ђурић из ЛДП, у начелу у расправи лепо поменуо, ја сам већ прошла кроз ову баражну ватру, па колегиница Божанић не мора много овде да се тангира, господин Илић то је све лепо рекао шта је имао у расправи у начелу.
Такође морам да поменем када господин министар помиње да не треба да пљујемо људе, нико овде никог не прозива, никакве професоре, никакве стручњаке, а будите сигурни да се и ми са њима консултујемо, да и ми са њима разговарамо, да они уважавају наше мишљење, исто као што и ми уважавамо њихова мишљења, а будите сигурни такође да сам ја, пре него што сам поднела било који амандман разговарала и са људима из Геодетског завода и са представницима синдиката, и са одређеним професорима, а што се тиче и Предлога закона о посебним условима уписа права својине на бесправно изграђеним објектима, понудила сам вам своју помоћ, нисте је прихватили, мислим да би било целисходно да је убудуће прихватите. Хвала.