Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Желим само да кажем да на све наредне амандмане нећу се јављати да би овај радни народ који је остао до касно био одморан и спремио се за сутрашњу седницу. Хвала.