Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Подржавам увођење новог кривичног дела злоупотребе положаја службеног лица, иако лично сматрам да не треба брисати кривично дело несавестан рад у привредном пословању, јер се само биће тог кривичног дела примењује не само на друштвена предузећа, како то каже предлагач, већ се примењује и на јавна предузећа. Управо руководиоци тих јавних

предузећа врло често умеју и знају, што је пракса и доказала, да несавесно послују и да наносе штету управо нашој земљи. Препоручујем, такође, да се још једном амандман детаљно анализира.

Са друге стране опис овог кривичног дела идентичан је опису кривичног дела злоупотребе службеног положаја. Недостаје реч “службено” и недостају речи “повреде права другог”. У свему осталом инкриминација и биће овог кривичног дела у потпуности остаје иста. Све остало, дакле, јесте идентично и ништа није промењено. Шта то заправо значи? То значи да злоупотреба службеног положаја управо у оном облику поводом ког нас Европа стално критикује и поводом кога стручњаци лупају у сва звона заправо се нимало није изменила. Дакле, овде у питању није шија него врат, просто речено.

Не може се брисати злоупотреба службеног положаја одговорног лица, а да то не буде право истинско, заправо суштинско брисање тог кривичног дела, да се потом не пропише читава палета нових кривичних дела. Онда нисмо требали, као што сам већ то напоменула у расправи у начелу, да замајавамо било кога, посебно не ЕУ, да смо ми заправо нешто укинули, кад нисмо укинули. Са друге стране има нека питања на која бих волела да ме министар саслуша и ако је могуће да ми да и одговор на та питања.

Наиме, због забране ретроактивне примене кривичног законодавства постављам питање да ли ће настати дилема и да ли ће текући поступци за злоупотребу службеног положаја која је извршена управо од стране одговорног лица, да ли ће сада бити обустављена, будући да одговорна лица не могу по предлогу извршити то кривично дело, али могу извршити кривично дело из члана 245. Кривичног законика, које није постојало као кривично дело у време извршења. То је моје прво питање. Или ће готово идентична ова формулација злоупотребе службеног положаја, заправо са формулацијом злоупотребе положаја одговорног лица водити ставу да је заправо ово прво дело конзумирало друго дело, те да је као такво било и прописано у време извршења дела. Оно што би треће поставила питање, то је наравно питање застарелости. Шта у погледу тога у овом случају.