Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Исто ћу се захвалити Влади, ако ми прихвати овај амандман.

Већ сам похвалила у претресу у начелу намеру предлагача што је прописао ново кривично дело које се зове договарање исхода такмичења. Такође сматрам да је одредба таквог предложеног члана паушална из разлога што се инкриминише само

договор, независно од својства лица. Управо сам зато и поднела амандман на овај предложени члан закона и учинила конкретизацију извршиоца кривичног дела.

Предложеним амандманом се заправо прописују својства која извршилац овог кривичног дела, а ради се о кривичном делу договарање исхода. Мислим да сам овим предложеним амандманом учинила конкретизацију извршиоца кривичног дела, јер сам прописала својства која извршилац мора да има да би се управо он сматрао извршиоцем наведеног, а не неког другог кривичног дела, јер термин договор сматрам изузетно паушалним, посебно у кривично-правној терминологији.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297