Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

У сваком случају ћу подржати такође решење предлагача. Заговорник сам укидања клевете, као што су неке моје колеге овде већ то рекле, јер осуђујућа пресуда заправо у кривичном поступку, која је увек донета по кривичном делу клевете, обично за оштећеног није никаква сатисфакција, већ њему само један јачи доказ и један аргумент више који ће он користити

у парничном поступку који буде покренуо подношењем тужбе за накнаду нематеријалне штете.

Тек је потпуни апсурд и у том смислу исто подржавам законодавца и сматрам да је губљење драгоценог времена, како оног који се упушта у кривичне и парничне поступке по клевети, тако и поступајућег судије, јер је у пракси увек обично став да се парнични поступак заправо прекида док се не оконча кривични поступак управо по кривичној пријави за кривично дело клевете, тако да се готово управо тај парнични поступак прекида.

Сатисфакција оштећеног по приватној кривичној тужби, као што је колега Константиновић лепо приметио, није никада осуђујућа пресуда, већ онај износ који ће оштећеном на име накнаде нематеријалне штете због разних претрпљених душевних болова бити досуђен и остварен у парничном поступку.

На крају крајева, сагласна сам са тим и такође подржавам предлагача у том делу што је оставио чак и увреду. Дакле, не морају да нас клевећу, довољно је да нас вређају, а и шире је кривично дело, тако да апсолутно подржавам такав предлог. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297