Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Извињавам се, да ли сте рекли амандман на члан 8?

(Председник: На члан 12.)

Извињавам се, пуно сам амандмана поднела.

Пре свега, што се тиче амандмана на члан 12, исто сматрам да његово подношење није хир него потреба и поднетим

амандманом заправо сам предложила измену јер Кривичним закоником не само да се предвиђају кривична дела где се прибавља имовинска корист, већ се предвиђају и кривична дела која се врше и која се управо често чине на штету нечије имовине.

Имовина и имовинска корист нису синоними и не могу се никада тако разумети, јер су они заправо далеко од тога. Треба имати на уму да се велики број кривичних дела врши управо без имовинске користи, а да се са друге стране управо та кривична дела врше на штету нечије имовине. Мислим да такве ствари овде треба разграничити.

Такође мислим да ће брисањем ове дефиниције имовине многи поступци који су у току бити угрожени, јер у многим поступцима није могуће доказати уопште, односно поступајуће судије имају проблем са доказивањем да је прибављена имовинска корист, јер јесте доказиво, сходно посебном делу Кривичног законика, да је учињена повреда имовине, нпр. имовине на штету Републике Србије. Само у том циљу сам и поднела амандман на предложени члан. Хвала.