Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Циљ амандмана који сам поднела на овај члан свакако није био да мењам који је и законодавац имао у виду приликом његовог писања, него управо да се оваквим амандманом учини у правно-техничком смислу прилагођавање управо у изради предложеног члана Кривичног законика.

Наима, сматрам да кривично дело које је учињено из мржње због припадности расе и вероисповести, затим националне или етничке припадности, пола, сексуалне оријентације или родног идентитета и другог лица, ту околност суд увек треба да цени као отежавајућу о

колност, осим уколико она сама није прописана као само обележје кривичног дела.

Непотребно је да се потпуно новим чланом закона, бар је то неко моје мишљење, које сам у образложењу амандмана такође изнела, да се потпуно новим чланом закона наглашава преданост спровођења међународних уговора, а да се са друге стране правно-технички непримерено оваква одредба, по мом мишљењу, ставља у засебан члан Кривичног законика. Иако је циљ предлагача оваквих измена и допуна закона управо у погледу овог члана и предлога амандмана, мислим да је то управо корак више којим овај амандман треба усвојити, јер чини ми се да је он прилагођеној правно-техничкој природи. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297