Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Поштовани председавајући, само да напоменем, уколико ми истекне време по амандману, да знате да сам овлашћени представник члан 158. Пословника став 3.

Што се тиче амандмана на члан 5, тај амандман сам поднела искључиво из разлога да би се исправиле неке неусклађености

до којих је дошло доношењем измена законика из 2009. године, јер је управо у ставу 5. тог члана остала неизмењена одредба која дозвољава суду да не опозове условни отпуст и у случају да је условно отпуштени осуђен на казну затвора управо до једне године затвора.

Изменом овако предложеног члана мислим да се уводи једна општа конфузија и мислим, пре свега, да је став предлагача нејасан и да је у том смислу морао да буде прецизнији, јер управо оваквом одредбом предлагача иде се ка смањењу реакције државе на једно потпуно рецидивно криминално деловање. Наиме, лице које је на условном отпусту је било правоснажно осуђено на казну затвора због одређеног дела и увек се то мора имати у виду, јер зна се да казна затвора служи генерално и у сврху специјалне превенције извршења кривичног дела. Управо овако поднетим амандманом на овај предложени члан 5. учвршћује се управо воља законодавца да утиче да убудуће не долази до повреде у извршењу кривичног дела.

Само ћу замолити моје колеге, пошто ја њих слушам пажљиво, да убудуће и они мене слушају. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297