Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Ово није реплика. Имам право да прокоментаришем амандман, пошто сам на исти члан поднела амандман.

Сматрам да Министарство правде треба да прихвати сва три амандмана која су поднета на овај члан. Искрена да будем, то је мој став.

Пошто се овде све време говори о благој казненој политици и зашто она није строжа, ја могу да поставим питање зашто није

била строжија и неких ранијих година? Имали сте предлог ДХСС овде 2008. године, имали сте 2009. године поднет управо у пракси измена и допуна баш Кривичног законика, где су се пооштравале кривичне санкције и где се пооштравала казнена политика управо за најтежа кривична дела. По првом предлогу није гласано. По другом предлогу већина, такође, није гласала. Исти случај је био и са Законом о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, тако да та блага казнена политика није од данас и није од јуче, она датира мало јуче. Постојала је воља неких да се она промени и да буду казне и строжије и да казнена политика буде строжија и да данас имамо један кривични законик који не би требао да се доноси овако парцијално, јер ћемо вероватно ишчекивати опет његове измене и допуне. Претпостављам да ће се у том правцу ићи, али не можемо данас заговарати строгу казнену политику, јер је овај парламент већ имао момената када је о тој строжој казненој политици требао да се изјасни, па нешто нисам видела да се изјаснио. Хвала.