Олгица Батић ДХСС - СПО

20.12.2012

Девета седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика (претрес у појединостима) (2012)

Да, ја сам иначе кренула кући, па сам се вратила, хоћу да причам о својим амандманима, пошто ово време многе посланичке групе злоупотребљавају у циљу неких интерних размирица. Поднела сам амандман на члан 2. као и на бројне чланове овог предлога закона.

Сматрам да овај поднети амандман представља заправо амандман техничке природе, јер сматрам да предложена измена и наведен предлог је непрецизно одређена могућност којима располаже управо Републички јавни тужилац. Овако предложена одредба сматрам да оставља простор за бројне злоупотребе, а како је циљ предлагача закона идентичан управо циљу амандмана и ми тај циљ не споримо, већ се са њим саглашавамо, а то је искључиво циљ који иде у правцу усаглашавања са међународним уговорима, онда мислим да је у интересу да се овакав један предложени амандман усвоји. Хвала.