Олгица Батић ДХСС - СПО

12.12.2012

Осма седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије (претрес у појединостима) (2012)

Поштована потпредседнице, даме и господо, без обзира што Влада није прихватила амандман на члан 3. наведеног предлога закона, којим је наша посланичка група СПО и ДХСС, управо тражила писање члана који сматрамо спорним.

Мислим да образложење које је дато у извештају, односно у мишљењу Владе, којим она не прихвата наш наведени

амандман, мислим да је непотпуно, неразумљиво и потпуно неприхватљиво нашој посланичкој групи.

Наиме, чланом 3. оваквог предлога закона успоставља се обавеза Републике Србије на начин да Република гарантује за гаранције које Фонд издаје. Таква одредба оваквог предлога закона, мислим да је апсолутно противноуставна, јер без одлуке Народне скупштине Републике Србије, не може се успоставити било каква финансијска обавеза, исто Републике.

Предложеном одредбом, одузимају се овлашћења дата Народној скупштини, јер уместо да Народна скупштина одлучује о томе да ли ће република гарантовати за било коју обавезу, управо по оваквом предлогу закона, то ће одлучивати Управни одбор за развој, а њега наравно чине министри. Тиме што за гаранцију Фонда даје република, заправо се успоставља гаранција Републике Србије за обавезе у којима Народна скупштина никако није могла да одлучује, нити расправља и тиме је извршна власт, уместо законодавне, успоставља обавезе за Републику Србију, то је противуставно.

Такође, оваква одредба Предлога закона је у супротности са чланом 16. став 4. Закона о јавном дугу, где је изричито прописано да гаранције за правна лица Републике Србије се могу давати, искључиво у форми закона. Сада се упркос томе предлаже да Фонд може да изда гаранције, а то је извршна власт, док са друге стране република аутоматски гарантује те гаранције. То сматрамо да је и кршење и заобилажење Устава, исто тако и заобилажење и кршење члана 16. става 4. Закона о јавном дугу.

Осим тога, последњом реченицом образложења којом Влада није прихватила овај амандман наводи се да је износ гаранције, са којим би Фонд могао да располаже, првенствено ће се одређивати Законом о буџету. Морам да подсетим да Закон о буџету доноси Република Србија, односно Народна скупштина. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297