Олгица Батић ДХСС - СПО

12.12.2012

Осма седница Другог редовног заседања (2012), Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије (претрес у појединостима) (2012)

Посланичка група СПО и ДХСС поднела је амандман на члан 1. који је тражила да се управо овај члан брише јер наведеним Предлогом закона сматрамо да треба избрисати одредбу по којој, односно наведеним овим чланом брише се одредба који је циљ Фонда за развој, управо подстицање развоја и инфраструктуре.

Предлагач ни једном једином речју у овом предлогу закона није објаснио због чега сматра да је потребно да се укине тај циљ Фонда. Између осталог, морам навести да сам пре неколико дана министарки Верици Калановић поставила питање везано за Фонд за развој, где ми је у одговору навела да је основни циљ Фонда за развој управо подстицање развоја, инфраструктуре.

На даље, само име Фонд за развој, указује на то да циљ Фонда заправо и јесте развој инфраструктуре и неосновано се оваквим чланом закона укида овај циљ Фонда. Уколико Фонд за развој неће имати убудуће свој развојни циљ, а ми сматрамо супротно, да треба да га има, онда је и само постојање Фонда за развој у неку руку обесмислено. Подсећам такође да је тај циљ прописан изменама из 2010. године и да је прописано управо ради подстицања развоја инфраструктуре која је, нажалост, сведоци смо свега тога, у Србији изузетно на ниским гранама и управо због тога сматрамо да је контрапродуктивно да се овакав циљ делатности Фонда који управо гласи – развој инфраструктуре, брише из овог законског текста, а са друге стране, драго ми је што су колеге из друге посланичке групе, односно из ДСС поднеле исти амандман у истоветном тексту. Хвала.