Олгица Батић ДХСС - СПО

12.12.2012

Осма седница Другог редовног заседања (2012), Предлог Закона о јавним предузећима (претрес у појединостима) (2012),

Поштована председавајућа и чланови Владе, Даме и господо народни посланици и народне посланице, ова посланичка група је поднела амандман на члан 65, којим се регулишу прелазне и завршне одредбе и баш насупрот ономе што Влада наводи у свом образложењу, циљ овог амандмана није уопште био, нити ће било ког амандмана бити пролонгирање било каквог

рока, посебно не пролонгирање рока за усклађивање аката јавних предузећа, већ давање управо довољног времена, како би се ти акти ускладили онако како треба и тиме се свакако не пролонгира рок за остварење циља овог предлога закона, а то је свакако деполитизација управљања јавних предузећа.

Најбоље би било и сигурно да би најбоље било да је предложен рок од месец дана, али нас управо пракса, нажалост, у том смислу негира и сугерише нам, да је обично потребан нешто дужи рок за усклађивање оснивачких аката.

Наравно, уколико Влада сматра да је своје решење које је навела у Предлогу закона добро, мислим да онда нема потребе даље и мислим да је свака расправа на ту тему даље бесмислена, иако сматрам да је овај амандман исправан и да треба бити прихваћен.

Такође, желим да наговестим да у погледу амандмана који су на члан 62. поднели посланици посланичке групе ЛДП, наша посланичка група ће гласати за те амандмане, јер их сматрамо апсолутно оправданим. Хвала.