Олгица Батић ДХСС - СПО

03.12.2012

Осма седница Другог редовног заседања (2012), Заједнички начелни претрес о Предлозима закона из тачака дневног реда (5-12 тачка) (2012)

Дакле, према Закону о јавном дугу, и то у његовом члану 16, изричито је прописано да Република Србија може да изда гаранцију само у форми закона, а то значи да парламент гласа о њој. Како онда мислите да сада Република Србија гарантује за нечије кредите и то само по одлуци Управног одбора Фонда за развој? Када имамо једну тако изричиту одредбу, а имамо

је, Закона о јавном дугу, како је онда уопште могуће да је овакав предлог закона прошао и да је прихваћен од стране Законодавног одбора? Овај предлог закона не пркоси само Уставу. Он пркоси и другим законима. Не знам уопште да ли су чланови Законодавног одбора добро и пажљиво читали овај предлог закона.

Такође се надам да ће они амандмани које је посланика група СПО и ДХСС поднела на Предлог закона о Фонду за развој бити подржани и уважени, јер мислим да има основа за тако нешто. Хвала.


Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини Олгица Батић ДХСС - СПО

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297