Олгица Батић ДХСС - СПО

26.10.2012

Закон о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије (појединости) (2012)

Захваљујем се на датој речи.

Желим да напоменем да је ова посланичка група понднела амандмане на члан 1. члан 2, члан 5, члан 6, члан 12, члан 14, члан 15, поменутог предлога закона и до сада није била у могућности да учествује у расправи у појединостима, пошто ова

седница на све то личи, само на оно о чему говоримо, не личи.
Наиме, пошто је овај закон неуставан закон, о чему смо већ говорили, он као такав представља једно правно насиље, а за циљ једино има конфискацију и национаљлизацију и то приватне имовине.
Када банка западне у било какав финансијски проблем и када не може да измири своја дуговања, покреће се стечајни поступак.

Чему стечајни поступак уопште служи? По оваквом предлогу закона, очигледно је да не служи ничему.

Закони који су прављени за “Агробанку”, а министар финансија је навео јуче да се овај предлог закона односи и на “Развојна банка Војводине”, само није експлицитно навео ….