Корисни линкови

ГОПАК СРБИЈА

http://gopacsrbija.wordpress.com/

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

http://www.un.org/en/

Уједињени Народи или Уједињене Нације је свјетска организација са сједистем у New Yorku.

Текст Повеље усвојене на конференцији представника педесет земаља у Сан Францисцу 1945. године: У уводном дијелу тог документа између осталог се каже :"Ми, уједињени народи, одлучни смо сачувати будућа покољења од ужаса рата, који је два пута у току нашег живота донио човјечанству неописиве патње, и потврдити вјеру у основна права човјека, у достојанство и вриједност људске личности, у равноправност мушкарца и жене, великих и малих народа. Одлучни смо створити увјете под којима би се одржали права и поштивање обвеза што настају из уговора и других извора међународног права те радити на постизању друштвеног напретка и бољих животних увјета у све већој слободи."

Повеља је промовисала основне циљеве Уједињених народа: одржање међународног мира и сигурности, развијање пријатељских односа на темељу поштовања равноправности и самоодређења народа те сурадњу у рјешавању економских, социјалних, културних и хуманитарних тешкоћа. Уједињени народи ће усклађивати дјелатност различитих народа у остваривању тих циљева. Уједињени народи су од Другог свјетског рата, без обзира на своју несавршеност и неуспјехе многих потхвата, оправдали своје постојање и показали се незамјењивом иниституцијом међународне сурадње, очувања свјетског мира и сигурности.

ЕВРОПСКА УНИЈА

http://europa.eu/index_en.htm

Европска унија (скраћено: ЕУ) је унија (заједница) двадесет осам европских држава. Унија је оформљена под садашњим именом Уговором о Европској унији (више познатим под именом Мастрихтски уговор) 1992. године. Многи аспекти ЕУ су постојали и прије потписивања овог уговора, преко разних организација оформљених педесетих година двадесетог вијека.

Политичке активности Европске уније се испољавају у многим сферама, од политике здравства и економске политике до иностраних послова и одбране. У зависности од развијености сваке земље понаособ, организација Европске уније се разликује у различитим областима. ЕУ је дефинисана као федерација у монетарним односима, агрокултури, трговини и заштити животне средине; конфедерација у социјалној и економској политици, заштити потрошача, унутрашњој политици; и као међународна организација у спољној политици. Главна област на којој ЕУ почива је јединствено тржиште које се базира на царинској унији, јединственој монети (усвојеној од стране 12 чланица), заједничкој агрокултурној политици и заједничкој политици у сфери рибарства.

29. октобра 2004, предсједници и премијери европских држава донијели су први устав Европске уније, који тренутно чека ратификацију појединачно сваке земље потписнице

ЕПП - Европска народна партија

http://www.epp.eu/

Европска народна партија (European People's Party;Europäische Volkspartei;Parti Populaire Européen;Partito Popolare Europeo;Partido Popular Europeo) скраћено ЕПП је највећа транснационална европска политичка странка. Она окупља хришћанско-демократске и либерално-конзервативне странке у Европској унији.

ЕПП основана је 8. јула 1976. у Лукcембургу. Седиште организације је у Бриселу. Европска народна партија има 71 чланица из 38 земаља. Пуноправне чланице су демохришћанске и конзервативне странке из земаља Европска уније, а придружене су из Швајцарске, Норвешке и Србије, поред њих постоје и странке са положајем посматрача из целе Европе.

CDU - Хришћанско-демократска унија

http://www.cdu.de/

Хришћанско-демократска унија (њемачки, Christlich-Demokratische Union, CDU) је конзервативна политичка странка десног центра у Њемачкој. Лидер странке је актуелни канцелар Немачке Ангела Меркел.

CDA

https://www.cda.nl/

НАРОДНА СКУПШТИНА

http://www.parlament.gov.rs

Народна скупштина Републике Србије је највиши законодавни орган у Србији. Састоји се од 250 посланика, који се по Уставу бирају на слободним и тајним изборима на мандат од четири године.

ОТВОРЕНИ ПАРЛАМЕНТ

http://www.otvoreniparlament.rs/politicari/olgica-batic/