Др. Владан Батић - Предлог закона о реституцији

Владанова законска решења

Од почетка своје адвокатске и политичке каријере, Др Владан Батић се залагао за повраћај имовине власницима од којих је одузета током комунистичка власти. Сматрао је да је Србија свој пут може тражити само кроз стварање што већег броја економски независних људи који ће ношени слободарским духом искрено износити своја мишљења и као економски слободни грађани имати храбрости да се боре за вредности које ће их извести на пут поносних нација. Др Владан Батић је због тога био изражени борац за идеју да се држава мора одрећи доминације у привреди, да грађанима мора вратити одузету имовину.

Највећа разлика између закона који је предлагао Др Владан Батић и закона који је усвојила Република Србија је у томе што је према предлогу Др Владана Батића се одузета имовина враћа према следећим начинима враћања/обештећења 1) ин натура, у стању у каквом јесте у моменту враћања. У случајевима где је враћање имовине, према одредбама овог закона, искључено или немогућеРепублика Србија, обавезан је да обештети бившег власника, у једном или више следећих облика обештећења, по редоследу приоритета: 2)другом непокретном имовином у државном власништву исте врсте и једнаке тржишне вредности; 3) другом непокретном имовином у државном власништву друге врсте и једнаке тржишне вредности; 4) акцијама из Акцијског фонда Републике Србије или акцијама привредних друштава у којима је држава власник или сувласник, у вредности једнакој тржишној вредности имовине; 5) државним обвезницама Републике Србије у једнакој тржишној вредности; 6) новцем, у изузетним случајевима. За разлику од тога држава је према закону који је усвојила 2011.г. прописала враћање само у натуралном облику под условом да је то могуће,  а ако није, враћање је прописала у државним обвезницама

Предлог закона Др Владана Батића који је у наставку, први пут је ушао у скуштинску процедуру 2003.године, али након убиства ппремијера Др Зорана Ђинђића, изостала је подршка Др Владану Батићу за усвајање тог закона. Како посланик поново је предложио усвајање тог законоа 2009.г. али и тада је изостала политичка воља да се он изгласа. Република Србија је тек 2011.г. усвојила Закон о повраћају имовине и обештећењу  а при томе је за основ узет управо закон Др Владана Батића који је потом у битноме измењен.

„Господо, чини ми се да смо заборавили да смо сви деца сељака, неко у првом, неко у другом а неко у трећем колену. Заборавили сте да је сељак био онај на кога се Србија ослањала у свом настајању. Да је сељак био онај који је у себи обједињавао принцип личности и принцип историје. И своје место међу демоктратским земљама Европе Србија је стекла, она стара некадашња Србија, управо захваљујући демократском етносу својих сељака Србија је била прва земља сеоске демократије у свету. Управо је зато, после онод претходног рата, почео жестоки обрачун са сељацима, јер тоталитаризму су сметали слободни и независни људи.“ – Др Владан Батић 13.јул1993.г. Народна Скупштина Републике Србије.

 

Предлог закона о повраћају имовине
и обештећењу
(Закон о реституцији)

  

Предлог закона о министарствима


Др. Владан Батић Закон о реституцији

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297